Gebruik van computers negatief voor schoolprestaties!

Meerwaarde ‘leren met computers’ twijfelachtig, studie corrigeert PISA-resultaten !

‘Scholen online’, ‘E-Learning’, ‘informatie-maatschappij’, ‘digitale kloof’ …

Jaren heeft men ons wijsgemaakt dat we lichtjaren achterop gaan geraken in het onderwijs, als we niet alle scholen zo snel mogelijk voorzien van internet en elke leerling een computer ter beschikking stellen.

Er zijn zelfs mensen die dromen van klassen zonder leraren; ‘leren online’ zoals dat heet. Elk land in Europa heeft enorme bedragen geïnvesteerd in informatica voor scholen. De ICT-cadeautjes die Bill Gates aan Europese scholen en gemeenschappen schonk (en waar hijzelf uiteindelijk enorm aan verdiende), werden zonder voorbehoud aanvaard.

De publicatie van het eerste Pisa-onderzoek (Programme for International Student Assessment door de OESO in 2000) diende als rechtvaardiging voor deze inspanningen. Ook in Zwitserland was men het erover eens dat leerlingen, zoals uit de studie bleek, te weinig gebruik maken van computers op school en thuis en dat deze tekortkoming zo snel mogelijk moest worden weggewerkt. Het Zwitserse federale project "Scholen online" werd in 2001 goedgekeurd door de Nationale Raad. Er was een bedrag mee gemoeid van 1 miljard Zwitserse frank. De "Neue Zürcher Zeitung", schreef dat de resultaten van de [Pisa] Studie betreffende computergebruik, de uitvoering van het Zwitserse federale programma ‘Scholen online ' rechtvaardigde. Intussen hadden twee wetenschappers: Thomas Fuchs en Ludger Woessmann van het IFO-instituut voor economisch onderzoek aan de universiteit van München, een uitgebreide empirische studie voltooid. De theorie dat een intensiever gebruik van computers betere schoolresultaten oplevert, bleek niet te kloppen.

Volgens de Pisa-studie presteren leerlingen die thuis een computer gebruiken, beter op school. Helaas werd er geen rekening gehouden met het feit dat kinderen die thuis een computer gebruiken, vaak afkomstig zijn uit gezinnen met een hoger inkomen en hogere opleiding, uit gezinnen waar de ouders vaak erg betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen. Bij het onderzoek naar de invloed van de computer op het leren is het dus noodzakelijk om leerlingen te vergelijken met een vergelijkbare familiale achtergrond.

Dit is wat de onderzoekers van het IFO-instituut aantoonden in hun studie. Als basis voor hun onderzoek gebruikten ze de uitgebreide gegevens van de Pisa-2000-studie. In tegenstelling tot deze studie, namen ze de familiale achtergrond wel op in hun onderzoek. Zij evalueerden de gegevens van ongeveer honderdduizend 15-jarige leerlingen uit 32 landen. Ze kwamen tot de conclusie dat een causaal verband tussen computergebruik en goede schoolprestaties, zoals beschreven in het kader van de Pisa-studie, uiterst misleidend is.

De ware feiten zijn alarmerend! Als men de thuissituatie van de leerlingen in het onderzoek betrekt, ziet men dat leerlingen die thuis over een computer beschikken, slechter presteren dan kinderen zonder computer. De invloed van de computer op het leren van kinderen en jongeren is negatief. De IFO-deskundigen zijn ervan overtuigd dat computergames, chatten en surfen de leerlingen afleiden. Iets dergelijks geldt ook voor het gebruik van computers op school. Zelfs als men de materiële uitrusting van de school in het onderzoek betrekt (krachtige leeromgeving?), kan geen relevante verbetering van de schoolresultaten worden aangetoond. Integendeel, veelvuldig computergebruik op school leidt tot slechtere prestaties.

Conclusie: er is geen betere manier om goede schoolresultaten te behalen dan het ouderwetse leren, leren en nog eens leren.

Vertaling: J.V.

Bron: Use of Computers Leads to Worse Achievements

Opmerking: Die IFO-studie is al 8 jaar oud !!! Inderdaad en dat is nu juist zo godgeklaagd !!!

We kunnen zelfs niet zeggen: "Wir haben es nicht gewusst."