Computers op school of toch maar niet?

School gooit computer de klas uit

Een opmerkelijk verhaal in het FD van vandaag. De particuliere mbo/hbo school EuroCollege heeft de computers de deur uit gedaan.

In de klas wordt gewerkt met pen en papier en met boeken en de laptop blijft in de tas. Citaat: "Je zou verwachten dat studenten verontwaardigd reageren. Het tegendeel is waar. Ze zeggen: Wat fijn dat ik hier niet de hele dag achter de computer hoef te zitten. Ouders zijn nog enthousiaster. Ze zijn zo blij dat hun kinderen niet meer aan hun lot worden overgelaten. En de inspectie? Ja, die moest er even aan wennen.

Ik heb veel moeten uitleggen. Maar gaandeweg gaven ze mij gelijk. En waar komt toch die drang vandaan om kinderen zoveel ruimte te geven dat ze er geen raad mee weten? Ik heb daar een subjectieve theorie over.

De zogenaamde onderwijsvernieuwingen die ons land teisteren komen uit de koker van babyboomers die hun verlangen naar vrijheid in het onderwijs projecteren op de volgende generaties.

Ze passen het darwinistische model van overleven toe op studenten op mbo-niveau. Dat is niet fair. Zelfs studenten aan de universiteit hebben daar nog moeite mee. (...) Wie beroepsonderwijs volgt, moet eerst zijn denkvermogen ontwikkelen. Een studieboek helpt daarbij. Dat biedt structuur. Internet geeft alleen maar ontzaglijke hoeveelheden hits. Dan blijf je steken in de rol van consument die gaat downloaden. En dan maar denken dat je digitaal bent ontwikkeld.

Nu is het EuroCollege een particuliere school en is daarmee alleen al niet typisch voor het mbo/hbo-onderwijs. Toch is ook dit weer een situatie die laat zien dat aan de roep om steeds meer ICT, om Steve Jobsscholen en om zelfstandig met Google lerende leerlingen bepaald niet automatisch toegegeven moet worden.

En ander opmerkelijk voorbeeld van een computervrije school wordt beschreven in de New York Times. Het gaat daar om een school met leerlingen van hoog opgeleide ouders die vaak een baan in de IT hebben, maar kiezen voor een school zonder computer voor hun kinderen.

Voor de duidelijkheid: BON pleit niet voor of tegen scholen zonder computer, maar pleit voor vrijheid voor ouders en leerlingen te kiezen en voor hoog opgeleide docenten om binnen grenzen zelf te bepalen in hoeverre zij ICT in de klas noodzakelijk of wenselijk vinden.

Duitse prof wil computer op school verbieden 28/05/2013 Media & Cultuur

Computers zouden op school verboden moeten worden, want ze brengen onomkeerbare schade toe aan de hersenontwikkeling van kinderen.

Dat zegt de controversiële Duitse neuropsychiater Manfred Spitzer in zijn boek ‘Digitale dementie’.

Volgende maand verschijnt ‘Digitale dementie’, de vorig jaar verschenen bestseller van de Duitse hersenonderzoeker Manfred Spitzer, in vertaling.

De professor in de psychiatrie en directeur van het psychiatrisch universitair ziekenhuis in Ulm is in Duitsland bekend van populair-wetenschappelijke boeken en tv-programma’s over de werking van het brein. In een vorig boek wees Spitzer al op de gevaren van televisieverslaving.