Kernpunten

(grotendeels overgenomen van Beter Onderwijs Nederland)

  • Geef het onderwijs terug aan de mensen die het op de werkvloer moeten waarmaken.
  • Organiseer doelgericht en effectief onderwijs, gegeven door hoogopgeleide leerkrachten.
  • De kerntaak van het onderwijs is cultuuroverdracht.
  • Het belangrijkste deel van de onderwijsbudgetten moet gaan naar het onderwijzen zelf.
  • Onderzoek alles, verander wat niet deugt maar behoud wat goed is.

Lees ook: De tien geboden van het nieuwe "kwaliteitsonderwijs" !