Het nieuwe leren

De nieuwe kijk op het leren van kinderen is ontstaan uit ‘hineininterpretieren’ door mensen met volwassen hersenen.

Veelal veronderstelt 'het nieuwe leren' reeds de vaardigheden, het oordeelsvermogen en zelfs de kennis die het pretendeert te helpen ontwikkelen.

Neuropsychologen Jelle Jolles en Evelien Crone hebben de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de hersenactiviteiten van jonge kinderen.

Ze hebben veel gezaghebbende publicaties op hun naam staan en kwamen met een opmerkelijk oordeel. Het 'Nieuwe Leren' doet een te groot beroep op de zelfstandigheid van leerlingen. Volgens Crone komen de voorste hersendelen (planning, keuzes, beslissingen, oordelen, verantwoordelijkheidsgevoel…) pas laat in de puberteit in actie. Zij refereert daarbij aan eigen onderzoeksresultaten van de laatste vijftien jaar.

Jolles wijst erop dat het nieuwe leren dan ook ongeschikt is voor jonge leerlingen. Het jonge kind overziet het leerproces daarvoor nog te weinig.

Je moet wel degelijk als leerkracht de les aanbieden, uitleg geven en helpen met het kiezen van de juiste oplossing. Bovendien is er niets op tegen kinderen iets uit hun hoofd te laten leren, ook al begrijpen ze het nut er nog niet van. Dat inzicht komt later wel. Kennisvaardigheden rijpen langzaam.

Jolles toonde zich voor de commissie kritisch over het onderwijsonderzoek van de laatste decennia. Er is volgens hem te weinig naar de leerling gekeken en teveel naar procedures en de aanpak van het leerproces.

Lees ook: Jongeren hebben tot ver na hun 20ste, steun en sturing nodig!