Daar gaan we weer! De school wordt een "learning park".

(...en spoedig ook een pretpark)

Fantasierijke rapporten over de toekomst van ons onderwijs en over eindtermen in opdracht van Departement Onderwijs, KBS en VLOR

Nieuw essay van Joseph Kessels, professor in Human Resource Development (Universiteit Twente): "De leraar voor de klas zal verdwijnen! Enkele citaten ...

Voor leraren is het moeilijk te aanvaarden dat de buitenwereld hun vakinhoud veel motiverender aan leerlingen kan aanleren....

Een grote groep leraren staat te springen voor ervaringsgericht leren.

1.Reactie van prof. Wim Van den Broeck: "Dit is al zo vaak aangekondigd door mensen die menen in een glazen bol te kunnen kijken en ze kregen ongelijk. Er zijn goede gronden om aan dit verhaal weinig geloof te hechten.

a) Ondanks het feit dat er al decennia lang gepleit wordt voor ontscholing van het onderwijs, merken we dat leerlingen en studenten zelf heel graag een goede ‘klassieke’ les krijgen van een lesgever die zich niet opstelt als coach maar die iets te vertellen heeft dat de leerlingen niet uit zichzelf kunnen ontdekken.

Studenten smullen van goede hoorcolleges.

b Mensen blijven mensen, ondanks alle maatschappelijke en technologische veranderingen, en mensen zijn nu eenmaal verhalenvertellers en mensen luisteren ook graag naar verhalen. Een goede les is ook altijd een goed verhaal."

2. Mijn grootste ergernis: minister Crevits en Co beweren steeds dat de politici zich niet mogen/zullen inlaten met 'het hoe' van het onderwijs maar de realiteit ziet er totaal anders uit.

In opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming, de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Onderwijsraad:

* werd al een tijdje geleden het fantasierijk rapport 'De nieuwe school in 2030' opgesteld met als centrale idee: de school wordt vervangen door een 'learning park'

* werd Joseph Kessels gevraagd volgend fantasierijk essay op te stellen “Toekomst van het onderwijs in Vlaanderen. De school – een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030?”

*Dezelfde KBS patroneerde het zgn. ouderpanel dat een rapport uitbracht waarmee Crevits en Co graag uitpakken. Ook medewerkers van het Departement traden op als adviseur.

Commentaar van Crevits: "Op de eerste bijeenkomst van de 20 ouders wisten die niet veel te vertellen.

Dankzij de wetenschappelijke begeleiding van de KBS bleek dat de ouders veel zinvolle voorstellen formuleerden.

n.v.d.r.: De intentie is duidelijk! Zonder (klas)leraren zal het onderwijs een stuk goedkoper zijn. Geloven dat het resultaat met coaches, een rijke leeromgeving en leerlingen die zelf bepalen wat goed voor hen is ... beter zal zijn ... is o zo naïef !

Het kan natuurlijk ook zijn, dat het gesubsidieerde onderwijs bewust wordt afgebouwd, wat kwaliteit betreft. Wie echt wil leren moet dan maar naar een dure privé-school! (zie USA)