Het onderwijs de oorzaak noemen

van sociale ongelijkheid

is idioot !


Je kunt geen gelijke resultaten verwachten van zeer ongelijke leerlingen.