BS"D 

Vaibarej David 5782-83-84


Rosh Hashaná

Comidas dulces...