Home-Collection of Scientists - 2
  I am Dr.Seshagirirao , Vandana-MBBS, DOMH, DAc,MAMS. ,
====================================================================================================================================
Index :                                         Back to - >    Scientists - 1

 1. Abdul Kalam , అబ్దుల్‌ కలామ్
 2. Amartya Sen - అమర్త్యా సేన్
 3. Alexander Graham Bell - అలెగ్జాండర్ గ్రాహం బెల్ ,
 4. Alfred Nobel - ఆల్ ఫ్రెడ్ నోబెల్ ,
 5. Amedeo Avogadro , అమెదియో అవగాడ్రో
 6. Antoine Lavoisier ,ఆంటోనీ లెవోషియర్‌
 7. Archimedes - ఆర్కిమెడిస్
 8. Ayyagari Sambasiva Rao - అయ్యగారి సాంబసివరావు ,
 9. Blaise Pascal - బ్లేజ్ పాస్కల్
 10. Carl Friedrich Gauss-కార్ల్ ఫ్రెడెరిక్ గాస్.
 11. Charles Augustin Coulomb - ఛార్లెస్‌ అగస్టిన్‌ కూలుంబ్‌
 12. Charles Babbage - చార్లెస్ బాబేజ్
 13. Christiaan Huygens, క్రిస్టియాన్ హుజేన్స్
 14. D.N.Wadia , డి.ఎన్‌. వాడియా ,
 15. Edward Jenner-ఎడ్వర్డ్‌ జెన్నర్‌.
 16. Edmond Halley,ఎడ్మండ్‌ హేలీ
 17. Friedrich Wohler , ఫ్రెడ్రిక్‌ ఓలర్.
 18. fredrik august kekulé,ఫ్రెడ్రిక్‌ అగస్ట్‌ కెకూలే.
 19. Giovanni Virginio Schiaparelli(Italian astronomer )-జియోవాన్ని వర్జీనియో షాపరెల్లీ(ఇటాలియన్‌ వ్యోమగామి)
 20. Gottfried Leibniz - గాట్‌ఫ్రీడ్ విల్‌హెం లైబ్‌నిట్జ్
 21. Guglielmo Marconi , గుగ్లిఎల్మొ మార్కొని.
 22.  Heinrich Rudolf Hertz-హెన్‌రిచ్ రుడాఫ్ హెర్జ్
 23. Henry Cavendish , హెన్రీ కేవిండిష్.
 24. Hermann von Helmholtz , హెర్మన్‌ లుడ్విగ్‌ ఫెర్డినాండ్‌ వాన్‌ హెల్మ్‌హోజ్‌.
 25. Heike Kamerlingh Onnes , కమర్లింగ్‌ ఓన్స్.
 26. Homi J. Bhabha,హోమీ జహంగీర్‌ భాభా
 27. Jayanth Vishnu Narlikar-జయంత్ విష్ను నార్లికర్.
 28. james clerk maxwell - జేమ్స్ క్లెర్క్ మాక్ష్ వెల్ ,
 29. James Watson - జేమ్స్‌ వాట్సన్‌.
 30. Jean Baptiste Perrin ,జీన్‌ పెరిన్.
 31. J.J.Thomson - జె.జె.థాంసన్ ,
 32. Johannes Kepler-జొహెనెస్ కెప్లర్,
 33. Johannes Peter Müller-జోహాన్నెస్ పీటర్ ముల్లర్
 34. John Archibald Wheeler - జాన్‌ ఆర్చిబాల్డ్‌ వీలర్.
 35. Johann Gregor Mendel , జోహన్‌ గ్రెగర్‌ మెండెల్‌.
 36. John Bardin-జాన్  బార్డిన్.
 37. John Dalton , జాన్‌ డాల్టన్.
 38. John Forbes Nash-జాన్‌ నాష్‌.
 39. John Logi Baird- జాన్ లోగి బెయిర్డ్ ,.
 40. John Burdon Sanderson Haldane,జె.బి.ఎస్‌. హాల్డేన్‌
 41. Joseph Black-జోసెఫ్ బ్లాకు.
 42. Joseph Fourier- జోషెఫ్ ఫౌరియర్ ,.
 43. Kalpana Chavla-కల్పనా చావ్లా ,.
 44. karia Manikkam Srinivasa krishanan - కరియా మనిక్కం శ్రీనివాస  కృష్ణన్ ,.
 45. Karainle Jeen Francois Hemans ,కర్నెల్ జీన్‌ ఫాంకోయిస్ హెమాన్స్ ,.
 46. Kolachala
  Kolachala Sitaramayya - కొలచల సీతారామయ్య.
 47. Leon Max Lederman - లియోన్‌ లెడర్‌మాన్.
 48. Leopold Ruzicka, లియోపోల్డ్ రుజిక్కా,
 49. Leonardo da Vinci- -లియొనార్డో డొవెన్సీ.
 50. Linus Carl Pauling,లైనస్ కార్ల్ పౌలింగ్
 51. Luis Pasteur , లూయిస్ పాచ్చర్ .
 52. Luis(waltar)Alwarez , లూయిస్ ఆల్ వేరెజ్ ,.
 53. Marcopolo-మార్కోపోలో.
 54. Max Delbruck , మాక్స్‌ డెల్‌బ్రక్.
 55. Max karl Ernest ludwig Planck-మాక్స్‌ కారల్‌ ఎర్నెస్ట్‌ లుడ్విగ్‌ ప్లాంక్.
 56. Max Theiler,మాక్ష్ థెయిలర్ ,
 57. Mendeleeff - మెండలీఫ్.
 58. Meghanad saha ,మేఘనాథ్‌ సాహా.
 59. Michael Faraday , మైకేల్‌ ఫారడే.
 60. Milton Lasell Humason,మిల్టన్‌ లాసెల్ హుంషన్‌,.
 61. Mohammad ebne Musa All-Khwarazmi-ముహమ్మద్ ఇబ్న్ మూసా అల్-క్వారిజిమి
 62.  Nayudamma Yalavarthi,నాయుడమ్మ ఎలవర్తి ,
 63. Niels Bohr , నీల్స్‌బోర్.
 64. Nikolayevitch Nilole Semonov,నికొలాయ్ విచ్ నిలోలి సెమనోవ్ ,
 65. Nikola Tesla , నికొలా టెస్లా.
 66. నోస్ట్రడామస్ , Nostradamus,
 67. Prapulla Candra ray , ప్రఫుల్ల చంద్ర రే.
 68. Paul Andrian Marish De-rock,
 69. Paul Karrer
 70. Panchanan Maheswari,
 71. Paul Herman Mullar,
 72. Persival Lovell-పెర్సివల్ లోవెల్,
 73. Phelicks Blach,
 74. Philip Show Altar Hench,
 75. Puransingh
 76. Pyotr Leonidovich Kapitsa,
 77. Raj Chandrabose,
 78. Rakesh Sharma,
 79. Ravindranath Tagore-రవీంద్రనాధ టాగూరు,
 80. Richard Feynman,రిచర్డ్‌ ఫేన్‌మాన్,
 81. Robert Boyle,
 82. Robert Sandarsan Mulliken,
 83. Robert Oppenheimer J- రోబర్ట్ ఓపెన్ హీమర్,
 84. Robert Geoffrey Edwards,రాబర్ట్‌ ఎడ్వర్డ్స్‌,
 85. Ronald Ross - రోనాల్డ్ రాస్ (మలేరియా),
 86. Sankaramanchi RamaKrishna Sastry-శంకరమంచి రామకృష్ణ శాస్త్రి
 87. Sankar Abhaji Bheese,
 88. Satyendranadh Bose-సత్యేంద్రనాద్ బోస్,
 89. Sir Frank Whittle,
 90. Sir Frank Whittle - ఫ్రాంక్‌ విటిల్,
 91. Sir Hans Adaf Krebs,
 92. Sir Haward Walter,
 93. Sir Cyril Norman Hinshelwood,
 94. Sir Isaac Newton,
 95. Sir Rabert Rabinson - సర్ రాబర్ట్ రాబిన్సన్‌.
 96. Sonya Vasilyevna Kovalevsky,
 97. Srinivas Ramanujan Ayyangar,శ్రీనివాస్ రామానుజన్‌ అయ్యంగార్.
 98. Stephen William Hawking , హాకింగ్‌,
 99. Syman Frayid , సైమన్‌ ఫ్రాయిడ్,
 100. Tedius ReechStein,
 101. Thiodar Swan(Botony)-థియోడార్ స్వాన్‌(వృక్షశాస్త్రము).
 102. Valen Hume Carothers,
 103. vellam Inthaoven-- వెల్లమ్ ఇంథోవెన్ ,
 104. Vikram Sarabai (Astronomer)-- విక్రం సరభాయ్ ,
 105. Von Lav - వాన్‌లావ్‌,
 106. Walther Bothe-- వాల్ధెర్ బోధె .
 107. William Francis Giauque-- విలియం ఫ్రాంసిస్ గియాక్యు ,
 108. Will helm Heyinrich Walter Bade-విల్ హెల్మ్ హెయిన్రిచ్ వార్టర్ బాడె .
 109. Wilhelm Conrad Röntgen , విల్ హెల్ము కొనార్డ్ రోంటిజెన్
 110. William Harvay-- విలియం హార్వే .
 111. William Herschel,సర్‌ ఫ్రెడెరిక్‌ విలియం హెర్చెల్,
 112. Wolf Gang Pali--వుల్ఫ్ గ్యాంగ్ పాలి ,
 113. Yellapragada Subba Rao , Dr.డా.ఎల్లాప్రగడ సుబ్బారావు .
 114. William Gascoigne (scientist)-విలియం గేస్కోయిన్

Subpages (102): View All
Comments