Fotografia jako sztuka

www.lukaszcyrus.blogspot.com
Wierzę, że fotografia może funkcjonować jako sztuka. Wierzę, że może wykraczać poza automatyczną reprodukcję i tworzenie dwuwymiarowej kopii trójwymiarowego świata. Wierzę, że fotografia może być sposobem komunikowania indywidualnego spojrzenia na rzeczywistość, sposobem wyrażenia uczuć i emocji. Wierzę, że fotografia jest sposobem na materializację rzeczywistości alternatywnej.

Łukasz Cyrus, 2016