Back To Main Page

For April's Poem of the Month I have chosen Cyprian Kamil Norwid's poem YESTERDAY – AND – IIt is taken from the anthology: Moved by the Spirit: An Anthology of Polish Religious Poetry.
(Edited by Adam Czerniawski)
 

WCZORA – I – JA

Och! smutna to jest i mało znajoma
Głuchota,
Gdy słowo słyszysz, ale ginie koma
I jota…

*

Bo anioł woła… a oni Ci rzeką:
“Zagrzmiało!”
Więc trumny na twarz załamujesz wieko
Pod skałą.

*

I nie chcesz krzyknąć: “Eli… Eli… czemu?”
– Ach, BoŜe!…
śagle się wiatru liŜą północnemu,
Wre morze.

*
W uszach mi szumi (a nie znam teorii,
Co burza?) –
Więc śnię i czuję, jak się tom historii
Zmarmurza…


YESTERDAY – AND – I

A deafness sad and rare –
When you hear
The Word – but miss
The accent and stress…

*

For an angel calls… But they mock:
‘Thunder!’
So you slam the coffin lid over your face under
The rock.

*

You have no wish to cry
‘Eloi… Eloi…’ – why?
– Ah, God!… sails lap up the northern gale.
Seas rail.

*

A hum in my ear (I have no theory
Regarding storms)
So I dream and feel a folio of history
Turn to stone…


Comments