Orion

Op een kleine planeet van het sterrenstelsel Orion zijn de mensen vergeten dat ze ooit afkomstig waren van de aarde. Ze ontwikkelden een beschaving met kastenstelsel dat aan strenge regels gebonden is.

Kolhen de krijger en Tryana de jageres verliezen de privileges van hun kasten en worden verkocht als slaven. Maar ze kunnen vluchten en komen in aanraking met mensen van een verre planeet....