De Wouden van Opaal

De held in het onmetelijke grote woudlandschap van de wereld van opaal heet Darko. Hij is de zoon van een eenvoudige glasblazer die, zo wordt algauw duidelijk, is voorbestemd in de rol van uitverkorene de wereld van de wouden voor groot onheil te behoeden. Op zijn schouders rust allereerst de zware taak de volkeren die in de wouden van opaal in harmonie met de natuur leven te bevrijden van het juk en de tetanie van de zogeheten Priesters van het Licht. Gesteund door een knappe danseres en een moordzuchtige wezen gaat Drako op pad om de vijf koninkrijken voorgoed te bevrijden van de fanatieke onderdrukker.