De Mini-mensjes

Hoofdpersonen zijn De Vries, zijn vrienden Appelaar en Strooker, professor Hondegger, juffrouw Velijn, piloot Bommers, Grietje en vele anderen. Het volk van de minimensjes ontstond doordat ze een geheimzinnige meteoriet vonden, die de afmetingen van de mensen bij aanraking sterk verkleint. Gelukkig vindt de professor een middel om dit tijdelijk weer om te keren. In het eerste album rijdt een vrachtwagen met 10 ton porselein in op een stuwdam, waardoor het dorp Ellendam bedreigd wordt door een overstroming en het uiteindelijk moet worden verlaten. Men vindt een paar grotten aan de kust langs de oceaan waar Ellendam II wordt gesticht. Hier spelen de volgende verhalen zich af. De Coleopter is het futuristische luchtvoertuig waarmee veel van de bedreigingen kunnen worden afgewend. In de verhalen spelen heden, verleden en toekomst zich tegelijk af.