Universal war one

Tussen Saturnus en Jupiter, in het hart van de meeste voortvarende jonge staten van de federatie van Verenigde Aarden, waakt de derde vloot van de United Earths Force onvermoeibaar over het zonnestelsel. Alleen al door haar omvang geeft ze de bewoners een ongelooflijk gevoel van veiligheid.

<< In het begin woedde de adem van God in het hart van de duisternis en de duisternis bedekte de afgrond. God sprak: Laat het licht zijn en het werd licht. God zag dat het licht goed was. En God scheids het licht van de duisternis. God noemde het licht "energie" en de duisternis "tijd/ruimte". Er was een avond en een ochtend. Het was de eerste dag.>>