Harmony

Wanneer de jonge Harmony met geheugenverlies wakker wordt op een onbekende plek, heeft ze maar weinig dat haar kan helpen om haar situatie te begrijpen: Ze kent de naam van haar gastheer, hoort vreemde stemmen in haar hoofd en ze blijkt een nieuw gevonden aanleg voor telekinese te hebben. Ze zal snel haar geheugen moeten terug krijgen. (Wat is haar relatie met haar gastheer? Wie zijn de andere kinderen? Wat met het trainingskamp waar ze zich bevind? Hoe komt ze aan haar bovennatuurlijke krachten?)

Om het hoofd te bieden aan de gewapende strijdkrachten die naar haar op zoek zijn. Harmony zit vol vragen, maar de strijd lijkt al begonnen.

Als de harmonie wordt verbroken , ontstaat er chaos!