Storm

Storm is een sciencefictionstrip, maar voldoet niet aan alle SF-stereotypen. Hoewel de strip zich afspeelt in de toekomst valt dit uit sommige verhalen niet af te leiden, zo bevatten veel verhalen een duidelijke fantasy-component.

Storm is een astronaut die begin 21ste eeuw een reis maakt naar de Rode Vlek van Jupiter. Daar aangekomen wordt hij meegesleurd. Als hij er weer uit weet te komen en terug komt op de aarde blijkt dat hij een reis in de tijd heeft gemaakt. Alles op aarde is veranderd. De continenten zijn veranderd in ijzige bergen en de zeebodem wordt bewoond. Een kleine inconsequentie is dat Storm miljoenen jaren vooruit zou zijn gereisd, maar dat hij de mensen op aarde toch verstaat en dat de mensen bovendien nog "normaal" zijn. De beschavingen op aarde zijn ingestort en glijden af naar barbarisme, maar er zijn nog wel restanten van de hoogstaande beschavingen. Later blijkt dat de Aarde al duizenden jaren gecontroleerd wordt door de buitenaardse Azuriërs die de menselijke beschaving barbaars houden zodat ze geen gevaar voor hen opleveren. Storm en Roodhaar binden de strijd met de Azuriërs aan, en al gauw leven de aardlingen en Azuriërs vredig naast elkaar op aarde.

Later probeert Storm terug te reizen naar zijn eigen tijd via de Rode Vlek, maar hij komt nog verder terecht in de toekomst. Daar ontdekt hij dat kort nadat hij in de tijd vooruit reisde, in zijn eigen tijd de menselijke beschaving instortte door een neutronenramp, en dat terugkeer dus onmogelijk blijkt.