Nova Gennesis

1974 ... Een top secret programma voor de inplanting van biochips loopt deels op een sisser af. Het verbergen, camoufleren en toedekken van dit project lijkt de opdracht maar dat is gemakkelijker gedaan dan gezegd. Zeker wanneer na vijfentwintig jaar zo'n ingeplante biochip geactiveerd wordt.