Gord

Sinds eeuwen leefde de mens in harmonie met zijn omgeving. De overdreven industrialisatie wijzigde zijn levensmilieu evenwel zodanig dat hij tot het besluit kwan de aarde, door hem ontaard, te verlaten. Zo ontwierp hij grote, bewoonbare satellieten, zoals TERRA 1, TERRA II , enz…. Meerdere generaties zijn daar geboren, en kennen niets anders dan deze gestandaardiseerde en saaie levensomgeving. De aarde verviel in totale wanorde. Er ontstonden meerdere micro-klimaten. Zo werd zij de vuilnisbelt voor satellieten, en de hel waar alle veroordeelden gestuurd werden om te kreperen. Gord is een van hen!. Nochtans heeft hij geen misdaad begaan. Maar hoe dat bewijzen?. Hoe deze aarde verlaten, zo vijandig en toch zo mooi , en terug keren "naar boven" om uit te zoeken Wie aan de oorsprong ligt van zijn ballingschap, en Waarom!.