Axel Moonshine

Het Gilde ! Het grootste rijk uit de geschiedenis van de mensheid! Bijna alle bekende planeten maken er deel van uit, toten de verste uithoeken van de kosmos.

Het spreekt vanzelf dat het vestigen en handhaven van een dergelijke ingewikkelde en uitgebreide machtsstructuur nogal eens aanleiding geeft tot conflicten.

Als snel optreden gewenst is kan de opperste mediator dan gebruik maken van een GROOT-BEMIDDELAAR , die uit zijn naam kan optreden, in rang gelijk is aan een staatshoofd en beschikt over aanzienlijke macht.

Als het verhaal begint is Axel Moonshine zo'n groot-bemiddelaar. Het is zijn taak geschillen op en tussen de planeten van het rijk te beslechten. Daarbij wordt hij vergezeld door MUSKY, koningskind van de Eternauten, een volk dat een beperkt bondgenootschap met het Gilde gesloten heeft.