Megalex

Op de stadplaneet zijn de natuurwetten verboden. het bewind regeert met ijzeren hand over een vernieuwde en met behulp van genetische manupilatie veranderde bevolking. Het systeem heeft te kampen met hevige aanvallen vanuit het primitieve en ondoordringbare woud van Chem en laat daarom De Anomalie ontsnappen, een politiekloon die meer dan drie meter lang is. Met behulp van Adama, de opstandelinge, slaagt de reus erin het kamp van de tegenstrevers te bereiken en een vreselijke stadsguerrilla is het gevolg ..