MONDIAAL HALLE • Tijdens de campagne voor een lokaal mondiaal beleid de voorbije maanden werd bij een aantal gelegenheden op een zeer bescheiden manier geëxperimenteerd met de Wondervraag.


Nieuwjaarsdrink

Wij nodigen u van harte uit voor de alternatieve nieuwjaarsdrink van de mondiale gesprekstafels op zondag 20 januari 2019 van 11 tot 12 uur in de Cardijnstraat 3 te Halle.

 • Mondiaal Halle kiest voor een botellón om gezellig samen te komen om elkaar het allerbeste toe te wensen.
 • Wijn & co over ? Voorkom verspilling, breng mee wat is overgebleven van je eindejaarsfeesten : wij zorgen voor de glazen, jij voor de rest. Alchoholvrije drankjes natuurlijk ook OK.
 • En niet te missen : om 11.30 uur houdt de nieuwe schepen voor mondiale thema’s haar maidenspeech
 • Deze mondiale botellón is een ideale gelegenheid om het jaar in te zetten en op een plezierig manier kennis te maken met nieuwe plannen voor 2019.

Toegang gratis. Iedereen welkom op de mondiale botellón.

Klinken op het nieuw jaar is een mooie en goede traditie. De situatie waarin we ons op dit moment bevinden is ideaal voor een warm gesprek. Een botellón is een vriendschappelijke bijeenkomst waarbij de mensen zelf drank meebrengen en met elkaar delen. Deze mondiale botellón voor het nieuwe jaar in Halle onder het motto : ‘van delen worden we rijker’.


Mondiale Nieuwjaarsbrieven

voor een mondiaal Halle


 • Met een reeks van vroege nieuwjaarsbrieven richt Mondiaal Halle haar wensen voor 2019 naar de Hallenaars en hun nieuw stadsbestuur.
 • Na een publieke oproep kwamen tijdens de mondiale gesprekstafels van afgelopen zondag 16 december niet minder dan 15 nieuwjaarsbrieven op tafel.
 • Mondiaal Halle denkt dat de krachtlijnen van deze brieven een mooie weerspiegeling zijn van wat lokaal leeft : “We horen, zien en voelen een boodschap vol van hoop en idealen.”
 • Elk van de 15 bevlogen nieuwjaarsbrieven dagen de Hallenaren uit om hun persoonlijke verlangens te verbinden met de collectieve verzuchtingen van hun stadsgenoten.
 • De diverse brieven maken één zaak heel duidelijk: er leeft lokaal een waarachtige drang naar een betere toekomst voor iedereen.
 • Aan het nieuwe stadsbestuur wordt gevraagd om in open communicatie naar de burgers te stappen.
 • Burgers met een hart voor Halle en de wereld moeten nauw betrokken worden bij het beleid : “Politici: geloof in de burgers. Burgers: zwijgen is geen optie.”
 • In het bijzonder wordt het stadsbestuur succes toegewenst om de inspraak en participatie van de burgers verder actief te organiseren doorheen het hele stadsbeleid.
 • Iedereen kan de brieven - gericht aan de burgers van Halle en hun nieuwe bestuurders - nalezen op de Facebookpagina van Mondiaal Halle.

Mondiaal Halle geeft het stokje door

 • “De campagne voor een Mondiaal Halle zit er op. We geven nu het stokje door aan de nieuw verkozen gemeenteraad.”
 • Het platform Mondiaal Halle werd opgericht om mondiale thema’s ook lokaal bespreekbaar te maken.
 • Hilde Rooselaer : “Het is nu de juiste tijd om de lokale politiek aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en engagement voor een lokaal mondiaal beleid omdat men nu het nieuwe bestuursakkoord 2019-2025 aan het uitschrijven is.”
 • Jean-Pierre Laus vervolgt : “Uiteraard blijven we beschikbaar als gesprekspartner om mee te werken aan de concrete uitbouw en integratie van het mondiaal beleid binnen de stadsadministratie.”
 • Doel van mondiaal Halle was een voet tussen de deur te krijgen bij de lokale politiek. Miguel Estrada: “Het platform Mondiaal Halle is niet van plan zich buitenspel te zetten. Wereldthema’s die we hebben aangekaart - denk aan klimaat, armoede, diversiteit - zullen steeds meer de agenda van de gemeenteraad van Halle gaan kleuren.”
 • Mondiaal Halle kijkt alvast uit op een goede verstandhouding en samenwerking met de schepen voor mondiaal beleid.

"Dit memorandum staat open voor iedereen die zich kan vinden in de oproep voor een lokaal mondiaal beleid in Halle. Meedoen kan op ieder moment. Wie het basisidee van dit memorandum -Naar een mondiaal beleid in Halle “Wij willen leven in een Stad van de 21ste eeuw !” - steunt doet mee. De toekomstige mondiale stad zal van de mensen zijn"

"Wil jij ook een duidelijk signaal geven ? Dat kan via de engagementsverklaring. In het bijzonder vragen we de kandidaat-gemeenteraadsleden om dit te doen. Maar ook de burgers en groepen worden uitgenodigd om de engagementsverklaring te ondertekenen."

Halle is klaar voor mondiaal beleid

Tijdens het recente verkiezingscafé 'Kan Halle de wereld redden ?' heeft het platform Mondiaal Halle vastgesteld dat de cruciale rol van het lokaal niveau bij de aanpak van de urgente wereldwijde problemen erg breed gedragen is. Het verkiezingscafé was allesbehalve een klassieke debatavond. Deelnemers en bezoekers waren aangenaam verrast en de formule van de avond werd ervaren als een “verademing” en “motiverend”.

“Onze boodschap aan de politiek in Halle : een fors mondiaal beleid, samen met de burgers”