Mondiaal Halle

Het coronavirus slingerde ons plotseling in een onzekere tijd, een heftige tijd. Maar wij laten ons niet doen. Wij kijken optimistisch uit naar de toekomst. Wij streven verder naar een betere wereld voor iedereen.
We willen echt niks bijzonders :

 • een gezonde planeet

 • een rechtvaardige samenleving

 • gelukkige mensen.

Maar we weten allemaal dat deze nieuwe tijd er niet van zelf zal komen.

Alleen samen zal dit lukken.

 • 'Mondiaal Halle heeft de voorbije jaren één en ander in beweging gezet in Halle.'

 • 'Mondiaal Halle kan rekenen op steun, waardering en sympathie in Halle.'

 • 'Mondiaal Halle is een open samenwerkingsverband van mensen en organisaties.'

 • 'Mondiaal Halle wil dat in de nieuwe lokale beleidsperiode 2020-2025 bakens worden verzet op het vlak de urgente mondiale uitdagingen.'

 • 'Mondiaal Halle kiest voor een opbouwende interactieve en lerende aanpak.'

 • Mondiaal Halle is een aanhoudend proces en verdient de blijvende aandacht van iedereen. Het is niet alleen een kwestie van kijken, opvolgen en evalueren van wat lokale bestuurders gedurende de lokale beleidsperiode 2020-2025 presteren. Het draait ook om betrokkenheid en engagement. De geduldige inzet voor verbinding, verbreding en verdieping blijft nodig.

 • De periode 2018 (jaar van de gemeenteraadsverkiezingen) en 2019 (jaar van het opstellen van het nieuw stedelijk meerjarenplan) was voor Mondiaal Halle een ‘window of opportunity’ (kans en momentum) om de lokale ambities en engagementen in Halle inzake ecologische, sociale en economische rechtvaardigheid aan te scherpen en te stimuleren.

 • De volgende belangrijke ‘window of opportunity’ voor een lokale memorandum-actie is de periode 2023 (aanloop verkiezingen), 2024 (verkiezingsjaar) en 2025 (samenstellen nieuw meerjarenplan nieuw bestuur).

Sociale Media Mondiaal Halle

Contact Mondiaal Halle

Agenda

November Wereldmaand 2021.

Het Zwart-Wit Denken Voorbij :
in het kader van de
November Wereldmaand 2021.

Burgerinterpellatie :
'SDG’s nu belangrijker dan ooit'.

Column Week
44
01-11-2020

Columns Week 45
van 02-11-2020 tot 08-11-2020

Columns Week 46
van
09-11-2020 tot 15-11-2020

Columns Week 47
van 16-11-2020 tot 22-11-2020

Columns Week 48
van
23-11-2020 tot 29-11-2020

Column Week 49 30-11-2020


Vanaf de keukentafel

Naar jaarlijkse traditie is november de November Wereldmaand in Halle. Omdat alle activiteiten in het Wereldcafé werden geannuleerd wegens corona waren de deelnemende verenigingen noodgedwongen snel te schakelen naar mogelijke alternatieven. Mondiaal Halle heeft ervoor gekozen om zich gedurende de maand november dagelijks te tonen via de publicatie van een originele column vanaf een Halse keukentafel.

Zwijgen is geen optie

‘Voor ons wordt het dit jaar een November Wereldmaand vanuit je kot’, zegt Miguel Estrada van Mondiaal Halle. ‘We willen een positieve bijdrage leveren door dagelijks een openhartige column te publiceren. Zeven Halse keukentafels werden bereid gevonden om vanuit hun bubbel met een ongedwongen column te komen. Vanuit diverse achtergronden en perspectieven zal ingespeeld worden op de November Wereldmaand. Zo blijven we Halle uitnodigen om van de wereld een betere plek te maken.’

Zonder taboes

‘Omdat de digitale wereld ondertussen voor veel mensen een indringende dagelijkse realiteit is ligt het voor de hand om de sociale media nu extra in te zetten om in gesprek te gaan en mensen veilig te ontmoeten’, verklaart Miguel Estrada. ‘Iedereen die wil kan ongezien aanschuiven bij één van de zeven levendige keukentafels in Halle. Verwacht van deze dagelijkse mondiale columns echter geen zwart-wit verhalen, maar doodeerlijke bespiegelingen zonder taboes met de werelddoelen als basisingrediënten.’