Mondiaal Halle

Kiezen voor een koel hoofd en een warm hart in Halle

Omdat Mondiaal Halle draait om niet aflatende betrokkenheid, volgehouden engagement en geduldige inzet rond de dringende mondiale uitdagingen en thema's, doet Mondiaal Halle naar aanleiding van de lokale verkiezingen op zondag 13 oktober 2024 een oproep naar de lokale politiek in Halle met praktische aanbevelingen voor de toekomst onder de titel 'Hoofd koel & hart warm'.

Campagne spiekbriefje wereldburgerschap in Halle

Mondiaal Halle  hoopt onder meer concreet dat bij de samenstelling van het nieuwe College van Burgemeester en Schepenen de bevoegdheid van 'mondiaal beleid' zeker zal worden behouden, maar hoopt bovendien dat de nieuwe bevoegdheden van 'diversiteit, gelijke kansen en inclusie' en 'rechtvaardige transitie' ook worden opgenomen in het College van Burgemeester en Schepenen. 

Zie verder hier.

Zie hier de link naar de volledige tekst :
Het Hoofd koel & Het Hart warm.

Kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen in Halle ontvangen een spiekbriefje om het hoofd koel en het hart warm te houden.
Dit initiatief komt van Mondiaal Halle, de lokale groep die de dringende mondiale thema's - zoals vrede, armoede, ongelijkheid en klimaat -  hoog op de politieke agenda wil zetten.

“Het is meer dan ooit cruciaal om bij elke beleidskeuze een mondiale bril op te zetten. Halle is geen eiland. Een solidaire samenleving en een rechtvaardige wereld beginnen op lokaal niveau. Onze stad is de plek waar mensen samenleven, wonen, naar school gaan en werken,” zegt Miguel Estrada, woordvoerder van Mondiaal Halle. “Met dit spiekbriefje bedanken we de politieke kandidaten voor hun inzet voor Halle en willen we hen aanmoedigen om werk te maken van een kansrijk lokaal mondiaal beleid. Het spiekbriefje is een handige checklist om deze belangrijke uitdaging in Halle zeker niet te vergeten. Een uitgebreidere versie is te vinden op onze website www.mondiaalhalle.be.  Vanaf 4 juli, gedurende de laatste 100 dagen voor de verkiezingen op 13 oktober, zal Mondiaal Halle elke dag extra content op haar sociale media kanalen plaatsen met nuttige inspiratie en informatie omtrent wereldburgerschap in Halle.”

Contact Mondiaal Halle
hallemondialestad@gmail.com

In Halle hebben twee adviesraden in 2024 - STROS (internationale solidariteit) & Integratieraad een memorandum opgesteld naar aanleiding van 13 oktober.  Hier het document (pdf).  De aanbevelingen onder de titel 'Hoofd koel & hart warm' sluiten naadloos aan bij deze documenten.

Nicole Van Overstraeten
Halle, 30 juni 1946
Halle, 11 november 2023

Dichteres Nicole Van Overstraeten en prominent medewerker van Mondiaal Halle is plots overleden op 11 november. De avond voordien stond Nicole nog op het podium met haar recente bundel  Haiku's voor Gaza. Op Wikipedia werd een artikel aangemaakt voor Nicole Van Overstraeten. Hierbij de uitnodiging om bij te dragen aan deze Wikipedia-pagina met relevante gegevens : levensloop, poëzie, literair werk, oeuvre, engagement, bibliografie…