MONDIAAL HALLE

In november organiseren heel wat Halse verenigingen samen met de stad November Wereldmaand.

Het programma bestaat uit films, ontmoetingen, informatiemomenten,

workshops, tentoonstellingen, evenementen, ….

Mondiaal Halle geeft het stokje door

  • “De campagne voor een Mondiaal Halle zit er op. We geven nu het stokje door aan de nieuw verkozen gemeenteraad.”
  • Het platform Mondiaal Halle werd opgericht om mondiale thema’s ook lokaal bespreekbaar te maken.
  • Hilde Rooselaer : “Het is nu de juiste tijd om de lokale politiek aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en engagement voor een lokaal mondiaal beleid omdat men nu het nieuwe bestuursakkoord 2019-2025 aan het uitschrijven is.”
  • Jean-Pierre Laus vervolgt : “Uiteraard blijven we beschikbaar als gesprekspartner om mee te werken aan de concrete uitbouw en integratie van het mondiaal beleid binnen de stadsadministratie.”
  • Doel van mondiaal Halle was een voet tussen de deur te krijgen bij de lokale politiek. Miguel Estrada: “Het platform Mondiaal Halle is niet van plan zich buitenspel te zetten. Wereldthema’s die we hebben aangekaart - denk aan klimaat, armoede, diversiteit - zullen steeds meer de agenda van de gemeenteraad van Halle gaan kleuren.”
  • Mondiaal Halle kijkt alvast uit op een goede verstandhouding en samenwerking met de schepen voor mondiaal beleid.

Uitnodiging

De gesprekstafels in november - zondag 18 november van 11 tot 12 uur - gaan op een bijzondere manier het nieuwe elan van de mondiale gesprekstafels illustreren.

November Wereldmaand

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren in november heel wat Halse verenigingen samen met de stad Halle ‘November Wereldmaand’. Het gevarieerd programma van 'November Wereldmaand' bestaat uit muziek, concert, films, informatie, vorming, ateliers, workshops, tentoonstellingen, quiz, lezingen, evenementen, ontmoetingen, eten en drinken, theater, …. Ontdek hier het programma in detail : https://www.halle.be/november-wereldmaand

"Dit memorandum staat open voor iedereen die zich kan vinden in de oproep voor een lokaal mondiaal beleid in Halle. Meedoen kan op ieder moment. Wie het basisidee van dit memorandum -Naar een mondiaal beleid in Halle “Wij willen leven in een Stad van de 21ste eeuw !” - steunt doet mee. De toekomstige mondiale stad zal van de mensen zijn"

"Wil jij ook een duidelijk signaal geven ? Dat kan via de engagementsverklaring. In het bijzonder vragen we de kandidaat-gemeenteraadsleden om dit te doen. Maar ook de burgers en groepen worden uitgenodigd om de engagementsverklaring te ondertekenen."

Halle is klaar voor mondiaal beleid

Tijdens het recente verkiezingscafé 'Kan Halle de wereld redden ?' heeft het platform Mondiaal Halle vastgesteld dat de cruciale rol van het lokaal niveau bij de aanpak van de urgente wereldwijde problemen erg breed gedragen is. Het verkiezingscafé was allesbehalve een klassieke debatavond. Deelnemers en bezoekers waren aangenaam verrast en de formule van de avond werd ervaren als een “verademing” en “motiverend”.

“Onze boodschap aan de politiek in Halle : een fors mondiaal beleid, samen met de burgers”