Mondiaal Halle

Lumumba Dag 2023 in Halle

Halle, zondag 15 januari 2023. In het stadspark in Halle werd de moord op Patrice Lumumba herdacht. Tijdens deze plechtigheid werd ervoor gepleit om het plein tussen de twee koloniale beelden in het Albertpark naar Patrice Lumumba te noemen. Zie verslag op deze link.

Naar een Lumumba-plein

“De algemene vergadering van de stedelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking in Halle, STROS, stelt concreet voor om het plein aan de ingang van het Albertpark naar Patrice Lumumba te noemen”, maakte Bruno Tordeur, voorzitter van de STROS, bekend.

Herdenking moord op Lumumba

Miguel Estrada, voorzitter van de Halse Integratieraad : “Er wonen nogal wat mensen met Congolese roots in Halle. Voor hen is het belangrijk dat wij goed zichtbaar tonen dat er op een respectvolle manier wordt omgegaan met een gedeelde zwarte bladzijde uit onze gezamenlijke geschiedenis."

Wandelen langs koloniale sporen

Stef Lories van de werkgroep Dekoloniseer Halle : “We stellen vast dat de gratis publieksfolder Langs koloniale sporen in Halle de deur uit vliegt bij het Toerismekantoor in Halle. Daarom gaan we deze kant-en-klare wandelroute dit jaar ook maandelijks onder begeleiding organiseren.' Informatie op website Dekoloniseer Halle

 • 'Mondiaal Halle heeft de voorbije jaren één en ander in beweging gezet in Halle en kan daarbij rekenen op steun, waardering en sympathie.'

 • 'Mondiaal Halle is een open samenwerkingsverband van mensen en organisaties.'

 • 'Mondiaal Halle kiest voor een opbouwende interactieve en lerende aanpak.'

 • 'Mondiaal Halle wil dat in de lokale beleidsperiode 2020-2025 bakens worden verzet op het vlak van de urgente mondiale uitdagingen.'

 • De periode 2018 (jaar van de gemeenteraadsverkiezingen) en 2019 (jaar van het opstellen van het nieuw stedelijk meerjarenplan) was voor Mondiaal Halle een ‘window of opportunity’ (kans en momentum) om de lokale ambities en engagementen in Halle inzake ecologische, sociale en economische rechtvaardigheid aan te scherpen en te stimuleren.

 • Ondertussen is Mondiaal Halle niet alleen een kwestie van kijken, luisteren, opvolgen en evalueren van wat lokale bestuurders gedurende de lokale beleidsperiode 2020-2025 presteren en realiseren inzake lokaal mondiaal beleid. Het draait ook om niet aflatende betrokkenheid, volgehouden engagement en geduldige inzet voor verbinding, verbreding en verdieping rond mondiale thema's.

 • De volgende belangrijke ‘window of opportunity’ voor een lokale memorandum-actie is de periode 2023 (aanloop verkiezingen), 2024 (verkiezingsjaar) en 2025 (samenstellen nieuw meerjarenplan nieuw bestuur). De beste tijd om iets te doen is nu.

Sociale Media Mondiaal Halle

Contact Mondiaal Halle :

Elke dag in November
VAN 11 TOT 12 UUR
OP de GROTE MARKT


Iedereen kan spontaan meedoen met de
Greta Thunberg Estafette in Halle om van de wereld een betere plek te maken. Hieronder overzicht per dag.
Informatie : Estafette 11/21

"Tijdens de November Wereldmaand zet het WereldCafé op zaterdag 12 november 2022 muziek met een onmiddellijke link naar mensenrechten in de spotlights. Onder het motto 'connecting the dots' verzorgen een unieke line-up van dj’s uit Halle van verschillende partners een bijzondere avond waarbij mensenrechten en muziek met elkaar worden verbonden." Miguel Angel Estrada Romero


 • Niet te missen avond op zaterdag 12 november 2022.

 • In het WereldCafé tijdens de November Wereldmaand.

 • Muziek en engagement gaan hand in hand.

 • Deze avond zet spraakmakende voorbeelden op een rijtje.

 • Ontelbaar zijn de prikkelende liedjes en aanstekelijke composities over gelijkheid, democratie, solidariteit.

 • Toegang gratis.