Mondiaal Halle

  • 'Mondiaal Halle heeft de voorbije jaren één en ander in beweging gezet in Halle en kan daarbij rekenen op steun, waardering en sympathie.'

  • 'Mondiaal Halle is een open samenwerkingsverband van mensen en organisaties.'

  • 'Mondiaal Halle kiest voor een opbouwende interactieve en lerende aanpak.'

  • 'Mondiaal Halle wil dat in de lokale beleidsperiode 2020-2025 bakens worden verzet op het vlak van de urgente mondiale uitdagingen.'

  • De periode 2018 (jaar van de gemeenteraadsverkiezingen) en 2019 (jaar van het opstellen van het nieuw stedelijk meerjarenplan) was voor Mondiaal Halle een ‘window of opportunity’ (kans en momentum) om de lokale ambities en engagementen in Halle inzake ecologische, sociale en economische rechtvaardigheid aan te scherpen en te stimuleren.

  • Ondertussen is Mondiaal Halle niet alleen een kwestie van kijken, luisteren, opvolgen en evalueren van wat lokale bestuurders gedurende de lokale beleidsperiode 2020-2025 presteren en realiseren inzake lokaal mondiaal beleid. Het draait ook om niet aflatende betrokkenheid, volgehouden engagement en geduldige inzet voor verbinding, verbreding en verdieping rond mondiale thema's.

  • De volgende belangrijke ‘window of opportunity’ voor een lokale memorandum-actie is de periode 2023 (aanloop verkiezingen), 2024 (verkiezingsjaar) en 2025 (samenstellen nieuw meerjarenplan nieuw bestuur). De beste tijd om iets te doen is nu.

Sociale Media Mondiaal Halle

Contact Mondiaal Halle :

Elke dag in November
VAN 11 TOT 12 UUR
OP de GROTE MARKT


Iedereen kan spontaan meedoen met de
Greta Thunberg Estafette in Halle om van de wereld een betere plek te maken. Hieronder overzicht per dag.
Informatie : Estafette 11/21