Mondiaal Halle

Halle is geen eiland

'Niemand mag achterblijven bij de aanpak van de urgente ecologische, sociale en economische uitdagingen'

Lokaal = Mondiaal

'Mondiaal Halle pleit voor een sterk lokaal mondiaal beleid'

De 17 werelddoelen

'Denkers, dromers, beslissers en doeners worden opgeroepen om deel te nemen'

Contact en informatie : hallemondialestad@gmail.com

Volg ons via sociale media :

Doe mee


  • Mondiale Gesprekstafels Halle : elke derde zondag van de maand


  • Mondiale Trefdag Gesprekstafels : 'Halle aan de slag met de werelddoelen', zaterdag 9 november


  • Fietstocht 17 Werelddoelen in Halle : zondag 17 november

hallemondialestad@gmail.com

Contact en informatie : hallemondialestad@gmail.com

Volg ons via sociale media :