Mondiaal Halle

Met het oog op het verkiezingsjaar 2024 wil Mondiaal Halle het thema van rechtvaardige transitie centraal stellen door een oproep te doen om een schepen van rechtvaardige transitie in te voeren.
Dit zal onder meer gebeuren via sociale media en het organiseren van een verkiezingscafé om in dialoog te gaan met de lokale politiek.
Hieromtrent alvast een interview met Miguel Estrada, woordvoeder Mondiaal Halle.

Vraag : Mondiaal Halle heeft aangekondigd dat ze hopen dat Halle na de verkiezingen in 2024 ook een schepen van rechtvaardige transitie krijgt. Kunt u daar iets meer over vertellen?

Miguel Estrada (Mondiaal Halle) : ‘Ja, dat klopt. Het is onze ambitie om met deze nieuwe bevoegdheid een ambitieus, slagvaardig en eerlijk transitiebeleid in Halle aan te moedigen. We hebben urgente uitdagingen op het gebied van klimaat, mobiliteit, energie, wonen, milieu, voedsel, werken, economie, levenskwaliteit, cultuur, zorg, welzijn, diversiteit, ongelijkheid, samenleven en mondiale solidariteit. We moeten in actie schieten en er mag geen kostbare tijd verloren gaan.’

Waarom moet de transitie niet alleen duurzaam zijn, maar ook focussen op rechtvaardigheid?
Miguel : ‘De kosten en baten van veranderingen moeten eerlijk verdeeld worden. Daarom zal een rechtvaardig transitiebeleid rekening houden met sociale ongelijkheden en deze tegengaan. Het is belangrijk dat het geld lokaal gaat naar projecten die een rechtvaardige transitie een duw vooruit geven. Het is niet de bedoeling om andere bevoegdheden te schrappen of te wijzigen.’

Hoe wil Mondiaal Halle het sleutelthema van rechtvaardige transitie op de lokale politieke kaart zetten?

Miguel : ‘We willen dit doen door de diverse memoranda die opgesteld gaan worden door de waaier van transitienetwerken en middenveldorganisaties te inventariseren, te promoten en deze ter harte nemen. We hebben verschillende partners zoals onder meer de Koepel van Internationale Solidariteit, Klimaatcoalitie, Reset.Vlaanderen, Pulse Transitiewerk, Platform 2103, 8MeiCoalitie, Netwerk Armoedebestrijding, LEVL en Netwerk Duurzame Mobiliteit die ons hierbij helpen.’

Wat hoopt Mondiaal Halle te bereiken met het idee van een schepen van transitie?

Miguel : ‘We hopen dat politici uit Halle het idee oppikken en steunen. Waarom zou een schepen met de bevoegdheid ‘transitie’ niet haalbaar zijn ? Vergelijk het met de noodzaak van de bevoegdheid ‘financiën’. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het onderbrengen van deze nieuwe cruciale bevoegdheid bij de burgemeester gezien het belang van de bevoegdheid en het overkoepelend karakter, maar wanneer een schepen die met hart en ziel deze bevoegdheid zal opnemen is het ook ok natuurlijk. Uiteindelijk is het college van burgemeester en schepenen een collegiaal orgaan dat zijn stempel drukt op het gevoerde beleid."

Sociale Media Mondiaal Halle :

Contact Mondiaal Halle : hallemondialestad@gmail.com
Voorstellen en suggesties welkom.