Mondiaal Halle

OPROEP 2024  : OMARM DE TRANSITIE

Naar de lokale politiek doet Mondiaal Halle de oproep om de bevoegdheid van rechtvaardige transitie op te nemen in het College van Burgemeester en Schepenen in de nieuwe bestuursperiode na de verkiezingen van 13 oktober 2024.

Zie hier.

WAT DENKEN ZIJ  VAN DEZE OPROEP ?

En wat denken zij van dit idee om met het oog op het verkiezingsjaar 2024 het thema van rechtvaardige transitie centraal te stellen ? 

Zie hier.

Vraag : Mondiaal Halle heeft aangekondigd dat ze hopen dat Halle na de verkiezingen in 2024 ook een schepen van rechtvaardige transitie krijgt. Kunt u daar iets meer over vertellen?

Miguel Estrada (Mondiaal Halle) : ‘Ja, dat klopt. Het is onze ambitie om met de invoering van deze nieuwe bevoegdheid een ambitieus, slagvaardig en eerlijk transitiebeleid in Halle aan te moedigen. We hebben de urgente uitdagingen op het gebied van klimaat, mobiliteit, energie, wonen, milieu, voedsel, werken, economie, levenskwaliteit, cultuur, zorg, welzijn, diversiteit, ongelijkheid, samenleven en mondiale solidariteit. We moeten in actie schieten en er mag geen kostbare tijd verloren gaan.’

Waarom moet de transitie niet alleen duurzaam zijn, maar ook focussen op rechtvaardigheid?
Miguel : ‘De kosten en baten van veranderingen moeten eerlijk verdeeld worden. Daarom zal een rechtvaardig transitiebeleid rekening houden met sociale ongelijkheden en deze tegengaan. Het is belangrijk dat het geld lokaal gaat naar projecten die een rechtvaardige transitie een duw vooruit geven. Het is niet de bedoeling om andere bevoegdheden te schrappen of te wijzigen.’

Hoe wil Mondiaal Halle het sleutelthema van rechtvaardige transitie op de lokale politieke kaart zetten?

Miguel : ‘We willen dit doen door de diverse memoranda die opgesteld gaan worden door de waaier van transitienetwerken en middenveldorganisaties te inventariseren, te promoten en deze ter harte nemen. We hebben verschillende partners zoals onder meer de Koepel van Internationale Solidariteit, Klimaatcoalitie, Reset.Vlaanderen, Pulse Transitiewerk, Platform 2103, 8MeiCoalitie, Netwerk Armoedebestrijding, LEVL en Netwerk Duurzame Mobiliteit die ons hierbij helpen.’

Wat hoopt Mondiaal Halle te bereiken met het idee van een schepen van transitie?

Miguel : ‘We hopen dat politici uit Halle het idee oppikken en steunen. Waarom zou een schepen met de bevoegdheid ‘transitie’ niet haalbaar zijn ? Vergelijk het met de noodzaak van de bevoegdheid ‘financiën’. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het onderbrengen van deze nieuwe cruciale bevoegdheid bij de burgemeester gezien het belang van de bevoegdheid en het overkoepelend karakter, maar wanneer een schepen die met hart en ziel deze bevoegdheid zal opnemen is het ook ok natuurlijk. Uiteindelijk is het college van burgemeester en schepenen een collegiaal orgaan dat zijn stempel drukt op het stadsbeleid."

Sociale Media Mondiaal Halle :

Contact Mondiaal Halle hallemondialestad@gmail.com