Mondiaal Halle

Omdat Mondiaal Halle draait om niet aflatende betrokkenheid, volgehouden engagement en geduldige inzet rond de dringende mondiale uitdagingen en thema's, doet Mondiaal Halle naar aanleiding van de lokale verkiezingen op zondag 13 oktober 2024 een oproep naar de lokale politiek in Halle met praktische aanbevelingen voor de toekomst onder de titel 'Hoofd koel & hart warm'.

Mondiaal Halle  hoopt onder meer concreet dat bij de samenstelling van het nieuwe College van Burgemeester en Schepenen de bevoegdheid van 'mondiaal beleid' zeker zal worden behouden, maar hoopt bovendien dat de nieuwe bevoegdheden van 'diversiteit, gelijke kansen en inclusie' en 'rechtvaardige transitie' ook worden opgenomen in het College van Burgemeester en Schepenen.  
Zie hier.

Contact Mondiaal Halle
hallemondialestad@gmail.com

Nicole Van Overstraeten
Halle, 30 juni 1946
Halle, 11 november 2023

Dichteres Nicole Van Overstraeten en prominent medewerker van Mondiaal Halle is plots overleden op 11 november. De avond voordien stond Nicole nog op het podium met haar recente bundel  Haiku's voor Gaza. Op Wikipedia werd een artikel aangemaakt voor Nicole Van Overstraeten. Hierbij de uitnodiging om bij te dragen aan deze Wikipedia-pagina met relevante gegevens : levensloop, poëzie, literair werk, oeuvre, engagement, bibliografie…