Årsrapport 2017

Utvikling og endring av organisasjonen var en svært viktig oppgave i 2017. Vi etablerte et tredje ledernivå for å styrke nærheten mellom ledere og medarbeidre, og i løpet av året har vi tilsatt 500 avdelingsledere. Alle lederne i kommunen deltar i Nord-Europas mest omfattende lederutviklingprogram, der målet er å få til en mer helhetlig ledelsespraksis i kommunen.

I 2017 inngikk vi en omfattende avtale med NTNU, kalt Universitetskommune TRD 3.0. Avtalen dekker samarbeid innen forskning, undervisning og innovasjon innenfor alle sektorer og vil få stor betydning både for Trondheim kommune og NTNU i årene framover.

2017 var også et stort og viktig arrangementsår i Trondheim. I februar feiret vi Tråante, samefolkets 100-årsjubileum som ble markert med en rekke arrangementer over flere dager. I juni var vi med og arrangerte vitenskapsfestivalen Starmus.

I 2017 hadde vi driftsinntekter på 14,5 milliarder kroner og driftsutgifter på 14 milliarder kroner. Utgiftene til investering var på 2,2 milliarder kroner.

Noen glimt fra året som gikk:

Over tusen trondheimselever deltok på Science Camp, som foregikk under den internasjonale vitenskaps- og musikkfestivalen Starmus. Her ble undring og nysgjerrighet hos de unge stimulert. Science Camp blir fra nå av et årlig tilbud i Trondheim kommune.

Trondheim kommune har de siste årene bosatt et større antall enslige mindreårige flyktninger. I 2017 kom det til 43 flyktninger, hvorav 33 var fra Afghanistan. Et av tiltakene for å inkludere ungdommene var en idrettsmesse, der de kunne bli kjent med lokal ungdom og lokale idretter.

Flere barn og unge opplever utenforskap og mobbing. Dette var blant temaene da Trondheim kommune arrangerte den nordiske konferansen Storbyens hjerte og smerte i oktober. Kommunen var også vertskap for en ny ungdomsvariant av konferansen, som blir videreført av København i 2019.

Tusenvis av kvinner fikk i 2017 gratis HVP-vaksine, som beskytter mot livmorhalskreft. Trondheim kommune opprettet et drop-in-tilbud i Trondheim Spektrum, og på vaksinedagene var det lange køer både inne og ute. Vaksineringen har fortsatt i 2018.