ZiRA per 1-1-2018 in beheer bij NICTIZ

Plaatsingsdatum: 3-jan-2018 14:03:33

Vanaf 1-1-2018 is de ZiRA in beheer bij NICTIZ. De ZiRA is en blijft een product van, voor en door de Nederlandse ziekenhuizen. De ZiRA kerngroep van architecten uit verschillende ziekenhuizen blijft bestaan en zijn de ambassadeurs van de ZiRA. Nictiz faciliteert en coördineert.

In 2018 volgt een integrale review en een klankbord consultatie.

De beheer activiteiten zijn vooral gericht op het levend houden van de ZiRA door bijvoorbeeld:

  • Communiceren en presenteren over de ZiRA

  • Stimuleren van het gebruik van de ZiRA

  • Toepassen van de ZiRA in referentiecasussen

  • Vergroten van draagvlak

  • Ondersteuning / vragen beantwoorden

  • Beheren issues en rfc’s

  • Beheren wiki en eap

  • Aanhaken ZIA, NORA