Informatiedomeinenmodel

Informatiedomeinen zijn clusters van sterk met elkaar samenhangende bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten en vormen zo een logische groepering voor de informatievoorziening. Het informatiedomeinenmodel komt sterk overeen met het RDZ v2.2.

In onderstaand model zijn de informatiedomeinen in de bedrijfsdomeinen Zorg, Onderzoek, Onderwijs, Sturing en Bedrijfsondersteuning geplaatst. Binnen Zorg zijn de subdomeinen (Keten)samenwerking, Consultatie, Behandeling, Aanvullend onderzoek en Zorgondersteuning te herkennen. Binnen deze subdomeinen bevinden zich de informatiedomeinen.

Toepassingen

Bekende toepassingen van het informatiedomeinenmodel:

  • Referentiekader voor de architectuur in een ziekenhuis;

  • Overzicht applicatielandschap creëren;

  • Applicatieportfoliomanagement ;

  • Indeling voor architectuurprincipes;

  • Inzicht in performance van ICT;

  • Definitie van ICT-roadmaps en projectkalenders;

  • BIV-classificatie NEN7510;

  • Vertrekpunt voor gegevensmodellering;

  • Kapstok voor zis-/epd-discussies;

  • Communicatieplaat voor integratie- en samenwerkingsvraagstukken.

Samenstellen Informatiedomeinen

In de informatiedomeinen bevinden zich informatieobjecten (in ArchiMate business objects). Klik op het vergrootglas hiernaast voor de samenstelling van de informatiedomeinen.

https://sites.google.com/site/zirawiki/informatiemodel/informatiedomeinen-met-ba-en-io

Deze informatieobjecten zijn ook terug te vinden in het tabblad Informatieobjecten in het bestand "ZiRA spreadsheet" (menu ZiRA downloads). In dit tabblad zijn de informatieobjecten per informatiedomein beschreven, inclusief een omschrijving van het informatieobject. Tevens is per informatieobject in de zorgdomeinen aangegeven welke relatie dit object heeft met de zorginformatiebouwstenen.

In het tabblad matrix van de ZIRA spreadsheet zijn de bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in een matrix gezet. Horizontaal staan de informatieobjecten, verticaal staan de bedrijfsactiviteiten. Op de kruispunten is beoordeeld of er sprake is van een Create-relatie of Use-relatie (CU-matrix). Een Create-relatie wil zeggen dat een activiteit een informatieobject produceert, leest, bijwerkt of verwijdert (Create, Read, Update en Delete). Een Use-relatie geeft aan dat een activiteit het object slechts leest (alleen Read). Na het vullen van de matrix zijn de bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten zodanig geordend, dat sets van bedrijfsactiviteiten met een maximale cohesie in de informatieobjecten ontstaan. Dit zijn de gekleurde vlakken in de matrix, de informatiedomeinen.

De Informatiedomeinen vormen logische bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening van ziekenhuizen. Het informatiedomeinenmodel is een goed startpunt voor de applicatiearchitectuur. Het kan een basis zijn voor beslissingen over in- en outsourcing aan de hand van domeinen. Het model leent zich ook voor het faciliteren van alignment tussen business en ICT. De domeinen zijn intuïtief, staan los van organisatiemodellen en vormen daardoor een schakel tussen de organisatie en ICT. Het domeinenmodel heeft een gemeenschappelijk vocabulaire.

Samenstelling informatiedomeinen

Verschil met RDZ 2.2

De ZiRA kent haar oorsprong in het RDZ v2.2. Hieronder op hoofdlijn de verschillen tussen het ZiRA-informatiedomeinenmodel (links) en RDZ v2.2 (rechts).

  • Sturing is herzien;

   • Domein sturing is uiteengevallen in Strategie & Governance en Planning & Control

   • Kwaliteit & Veiligheid = Kwaliteitsmanagement geworden

  • Samenwerking is Ketensamenwerking geworden in het ZORG-domein;

  • Verwijzing, overdracht en informatie-uitwisseling zijn samen één domein geworden;

  • Anamnese, eigen onderzoek, beoordeling en diagnose zijn samengebracht in één informatiedomein diagnostisering;

  • Advisering is erbij gekomen;

  • Specialisatie is geïntroduceerd in Behandeling;

  • Verpleging en Verzorging zijn onderdeel van Behandeling geworden;

  • Onderzoek en Onderwijs is in lijn gebracht met de HORA.

  • Kennismanagement is onderdeel van Bedrijfsondersteuning geworden;

  • Gebouwen en middelen is Vastgoedmanagement geworden.

Binnen de domeinen zijn de bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten ten gevolge van het proces- en informatiemodel Zorg zo fors herzien dat de verschillen nauwelijks meer eenvoudig aan te geven zijn. Namen en omschrijvingen zijn verbeterd, maar er zijn ook bedrijfsactiviteiten bij gekomen en afgevallen. Wel hebben we de OID van de activiteiten en objecten die behouden zijn gebleven gelijk gehouden.

Informatiedomein versus Bedrijfsfunctie

Het informatiedomeinenmodel lijkt veel op het bedrijfsfunctiemodel, maar een informatiedomein is niet exact gelijk aan een bedrijfsfunctie.

  • In een bedrijfsfunctie bevinden zich alleen bedrijfsactiviteiten, in informatiedomeinen bevinden zich naast bedrijfsactiviteiten ook informatieobjecten.

  • In informatiedomeinen is elke bedrijfsactiviteit en informatieobject toegekend aan één domein (1-1 relatie). In bedrijfsfuncties komen bedrijfsactiviteiten voor die ook in andere bedrijfsfuncties zitten (1-n relatie).

Dat er veel overeenkomsten zijn is te verwachten in informatie-intensieve organisaties. Bedrijfsfuncties zijn logisch afgebakende clusters van activiteiten, mensen en middelen. In gegevensverwerkende organisaties heeft die afbakening dan ook logischerwijs veel te maken met de te verwerken gegevens binnen een bedrijfsfunctie.