Processen leveren Diensten

In onderstaande figuur is inzichtelijk gemaakt welke bedrijfsprocessen de diensten realiseren en door welke werkprocessen het bedrijfsproces wordt gevormd. Voor uitleg zie: Procesmodel.

Diensten- en procesmodel Zorg