ZiRA Architectuurprincipes en Informatiemodel (in status trial use)

Plaatsingsdatum: 7-jun-2017 11:18:59

woensdag 7 mei 2017: 5 Basisprincipes voor de inrichting en realisatie van de informatievoorziening binnen ziekenhuizen

De ZiRA benoemt generieke architectuurprincipes, die voor (bijna) elke ziekenhuisorganisatie geldig zijn.

Architectuurprincipes zijn:

  • Richtinggevende uitspraken over de inrichting en realisatie van de informatievoorziening, geven structuur aan de inrichting van proces, informatie, applicatie en techniek;

  • Richtinggevende uitspraken die gebruikt kunnen worden als leidraad en toetsinstrument bij veranderingen;

  • Richtinggevende afspraken binnen een organisatie, gebaseerd op overtuigingen hoe de ambities van de organisatie te realiseren.

Architectuurprincipes ondersteunen de strategische dialoog

Architectuurprincipes borgen samenhang.

Architectuurprincipes stellen kaders voor het ontwikkelen onder architectuur in projecten

De ZiRA-principes zijn niet bedoeld als blauwdruk die één op één kan worden overgenomen, maar vormen een richtinggevend instrument dat door (zorg- en ICT-) professionals naar de eigen doelstellingen, situatie en inzicht moet worden vertaald. Per ziekenhuis kunnen deze principes aangevuld worden met eigen specifieke principes. De basisprincipes zijn gebaseerd op de eisen die het ministerie van VWS heeft gesteld in het "Meerjarenbeleid duurzaam informatiestelsel" en zijn doorvertaald naar afgeleide principes voor processen, informatie, applicatie en techniek.

 1. Basisprincipe 1: De waarde voor de klant staat centraal

 2. Basisprincipe 2: Het ziekenhuis werkt nauw samen in de keten

 3. Basisprincipe 3: Eenduidige en eenmalige vastlegging van gegevens

 4. Basisprincipe 4: Informatievoorziening is flexibel, veilig en duurzaam ingericht

 5. Basisprincipe 5: Kwaliteit is afleidbaar uit het zorgproces

zie menu Architectuurprincipes op www.ziraonline of klik hier

De principes zijn in trial use status. Dit betekent dat ze vatbaar zijn voor feedback en verbetersuggesties. Contact

woensdag 14 mei 2017 Na de architectuurprincipes, het businessmodel, bedrijfsfunctiemodel, dienstenmodel en het procesmodel is er nu het ZiRA infomatiemodel in trial usestatus.

Het infomatiemodel bestaat uit:

 overzicht van informatieobjecten;

 informatiemodel binnen het bedrijfsdomein Zorg;

 informatieobjecten in de processen en hierbij gebruikte patronen;

 relatie informatieobjecten met de zorginformatiebouwstenen;

 Informatiedomeinenmodel.

Het informatiemodel bevordert eenduidigheid van taal met betrekking tot informatie. Het biedt onder andere een hulpmiddel voor:

- informatieanalyse in processen;

- een (aanzet tot een) logisch gegevensmodel in een ziekenhuis;

- logische bouwblokken voor de informatievoorziening

- BIV-classificatie (classificatie van gegevens ten behoeve van informatiebeveiliging)

- EPV-classificatie (Europese privacyverordening)

- eenduidigheid (van taal en begrip) in het gebruik van informatie- of bedrijfsobjecten-

- masterdata management

- data dictionary / informatie atlas