Typen van zorg

Een overzicht van verschillende typen, soorten van Zorg waar het ziekenhuis een rol in speelt.

Deels ontleend aan de 4-deling in de zorg (Nevi: J.B.L. Weinstock).