Applicatiefunctiemodel in trial use status

Plaatsingsdatum: 3-dec-2017 18:36:13

3-12-2017: Als laatste model van de ZiRA is het applicatiefunctiemodel opgeleverd in trial use status.

Het applicatiefunctiemodel bevat groeperingen van applicatiefunctionaliteit die een ziekenhuis nodig heeft om haar processen te ondersteunen. Het model beschrijft deze applicatiefuncties op een logisch niveau, onafhankelijk van specifieke productkeuzen. In het model zijn tevens de generieke ICT functies opgenomen.

Het applicatiefunctiemodel kan bijvoorbeeld worden toegepast voor het in kaart brengen van het applicatielandschap, een schets van de gewenste toekomstige applicatielandschap, startpunt voor programma’s van eisen, faciliteren van discussie over omvang van systemen en apps

klik op de menukeuze applicatiefunctiemodel en de subpagina's

De kern van de ZiRA bestaat uit:

  • Principes: Een referentieset van richtinggevende uitspraken over de inrichting van processen, het applicatie- of het technologielandschap;

  • Businessmodel: Het bestaansrecht van een ziekenhuis in de waardeketen, weergegeven in een Business Model Canvas;

  • Bedrijfsfunctiemodel: Verzameling van bedrijfsactiviteiten die worden uitgevoerd in een organisatie, geclusterd op basis van benodigde kennis en competenties;

  • Dienstenmodel: Geordende verzameling van de diensten van een ziekenhuis; geeft ruimte voor specifieke invulling door individuele instellingen;

  • Procesmodel: Geordende verzameling van de processen van een ziekenhuis; geeft ruimte voor specifieke invulling van de processtappen;

  • Informatiemodel: Geordende verzameling van informatiedomeinen en een model dat de gegevens beschrijft binnen deze domeinen;

  • Applicatiefunctiemodel: Logische groeperingen van applicatiefunctionaliteit die ondersteuning bieden aan bedrijfsprocessen (systeem- en leverancieronafhankelijk)

Wat nog volgt begin 2018 is een integrale review en een klankbordconsultatie. Vervolgens gaat de ZiRA in beheer en zal de focus meer gaan liggen op het communiceren, toepassen, ondersteunen en stimuleren van het gebruik van de ZiRA. Ook het verzamelen van toepassingen, het uitwerken van referentie-casussen mbv de ZiRA en aansluiting bij de NORA en de architectuurcommunity van het informatieberaad zijn hier onderdeel van.