ZiRA Service‎ > ‎

ZiRA Berichten


ZiRA Praktijkboek is uit!

Geplaatst 13 feb. 2019 00:03 door G MeijboomIn het Praktijkboek zijn verschillende cases gebundeld hoe ziekenhuizen de ZiRA gebruiken. Leer nu van anderen en pas de ZiRA nog beter toe bij jou eigen organisatie- en procesverandering. Voor elk van de ZiRA modellen zijn voorbeelden beschikbaar. Denk aan zorgpaden, persona's en applicatielandschap. 

Wil je meer informatie over een voorbeeld of zelf een casus aanleveren zodat anderen kunnen leren van jou toepassing? Mail naar Gerda Meijboom (beheerzira@nictiz.nl).
Lees ook het persberichtop de Nictiz website.

ZiRA modellen in Powerpoint beschikbaar

Geplaatst 18 jul. 2018 06:09 door Ben van der Stigchel

Op veler verzoek zijn nu ook de ZiRA modellen in powerpoint beschikbaar zodat je ze kan aanpassen en uitbreiden naar eigen inzicht en behoefte. 


Te downloaden in het ZiRA downloads menu 

ZiRA Posters voor download

Geplaatst 5 jul. 2018 12:23 door Ben van der Stigchel   [ 20 jul. 2018 04:53 bijgewerkt ]

https://sites.google.com/site/zirawiki/ziraservice/file-cabinet/ZiRA%20Poster%202018.pdf?attredirects=0&d=1
Download hier de ZiRA posters

 

14-6 ZiRA in final use gelanceerd op congres Architectuur in de zorg

Geplaatst 13 jun. 2018 12:59 door Ben van der Stigchel   [ 5 jul. 2018 12:18 bijgewerkt ]

In de afgelopen maanden heeft  een review, consultatie en klankborddag de ZiRA in final use status gebracht. De site is opgefrist en het uiterlijk van de modellen hebben een metamorfose ondergaan. Hiermee is de ZiRA stabiel en definitief klaar voor gebruik. 
Een referentiearchitectuur en zo ook de ZiRA is echter nooit af. In de komende maanden verschuift de aandacht naar 

       • Communiceren en presenteren over de ZiRA
       • Ondersteuning en beantwoording van vragen  
       • Stimuleren van het gebruik van de ZiRA     
       • Beheren wiki en eap 
       • Toepassen van de ZiRA in referentiecasussen    
       • Aanhaken Architectuurcommunity en ontwikkeling informatieberaad, NORA 
       • Vergroten van draagvlak 
       • Beheren issues en  rfc’s 

De handzame overzichtsposter en de congresposter is te downloaden via het menu ZiRA downloads (onder ZiRA Service)

ZIRA Postersessieintro Architectuur in de zorg 2018 Final Use.pptZiRA Expeditie congres Architectuur in de zorg 14 juni a.s

Geplaatst 22 apr. 2018 13:12 door Ben van der Stigchel

Ga mee op ZiRA Expeditie tijdens congres Architectuur in de zorg 14 juni 2018 Spoorwegmuseum

Al geruime tijd is de Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZIRA) beschikbaar in trial use status. Tijdens het architectuur in de zorg congres "lanceren" we de ZiRA in final use status. Een referentiearchitectuur bedoeld als hulpmiddel voor vraagstukken tussen organisatie en informatievoorziening van voor en door de Nederlandse ziekenhuizen.  De kern van de ZiRA bestaat uit een set van principes, een businessmodel, bedrijfsfunctiemodel, dienstenmodel, procesmodel, informatiemodel en een applicatiefunctiemodel. De reisbegeleiders van de ZiRA kerngroep nemen u mee op een hallucinerende interactieve trip door de lagen van de ZiRA. U zal als reisgezelschap in staat worden gesteld de reisbegeleiders het vuur aan de schenen te leggen en uw ervaringen, tips en suggesties te delen.  Enige bekendheid met de ZiRA is wenselijk anders zal u het al snel verlaten voelen op deze reis. 

Aanmelden: https://www.zorginformatiearchitectuur.nl/2018/

25 April 2018 ZiRA Consultatie en Klankborddag

Geplaatst 9 feb. 2018 10:30 door Ben van der Stigchel

Uitnodiging voor alle ZiRA gebruikers en geïnteresseerden voor een ZiRA consultatie en klankborddag. De ZiRA bevindt zich momenteel in trial use status en is bijna klaar. Voor zover een referentiearchitectuur klaar kan zijn natuurlijk.  De ZiRA houdt een consultatie- en klankborddag op woensdag 25 april 2018 vanaf 10:00 nabij Utrecht CS

 • Heeft u vragen over de ZiRA  of aan de ZiRA auteurs (de ZiRA's)?
 • Een verzoek tot wijzing of verbetervoorstel?
 • Mist u iets in de ZiRA?
 • Ideeën of Suggesties?
 • Bent u bezig met het toepassen van de ZiRA en wilt u dit delen of klankborden?
 • De ZiRA heeft ook nog een paar vragen aan u.

Aanmelden is gratis via een mail. Graag in deze mail uw input voor de workshop, zodat we ons optimaal kunnen voorbereiden op uw vraag. 


De opzet van de dag is interactief. Er wordt geen uitgebreide presentatie en introductie gegeven. Kennis van de ZiRA wordt bekend verondersteld. Maximaal aantal deelnemers 20. 

ZiRA per 1-1-2018 in beheer bij NICTIZ

Geplaatst 3 jan. 2018 06:03 door Ben van der Stigchel

Vanaf 1-1-2018 is de ZiRA in beheer bij NICTIZ. De ZiRA is en blijft een product van, voor en door de Nederlandse ziekenhuizen. De ZiRA kerngroep van architecten uit verschillende ziekenhuizen blijft bestaan en zijn de ambassadeurs van de ZiRA. Nictiz faciliteert en coördineert.

In 2018 volgt een integrale review en een klankbord consultatie. 
De beheer activiteiten zijn vooral gericht op het levend houden van de ZiRA door bijvoorbeeld:
 • Communiceren en presenteren over de ZiRA
 • Stimuleren van het gebruik van de ZiRA
 • Toepassen van de ZiRA in referentiecasussen
 • Vergroten van draagvlak
 • Ondersteuning / vragen beantwoorden
 • Beheren issues en  rfc’s
 • Beheren wiki en eap
 • Aanhaken ZIA, NORA

Applicatiefunctiemodel in trial use status

Geplaatst 3 dec. 2017 10:36 door Ben van der Stigchel

3-12-2017:    Als laatste model van de ZiRA is het applicatiefunctiemodel opgeleverd in trial use status. 

Het applicatiefunctiemodel bevat groeperingen van applicatiefunctionaliteit die een ziekenhuis nodig heeft om haar processen te ondersteunen. 
Het model beschrijft deze applicatiefuncties op een logisch niveau, onafhankelijk van specifieke productkeuzen. In het model zijn tevens de generieke ICT functies opgenomen. 

Het applicatiefunctiemodel kan bijvoorbeeld worden toegepast voor het in kaart brengen van het applicatielandschap, een schets van de gewenste toekomstige applicatielandschap, startpunt voor programma’s van eisen, faciliteren van discussie over omvang van systemen en apps


klik op de menukeuze applicatiefunctiemodel en de subpagina's

De kern van de ZiRA bestaat uit:
 • Principes: Een referentieset van richtinggevende uitspraken over de inrichting van processen, het applicatie- of het technologielandschap;
 • Businessmodel: Het bestaansrecht van een ziekenhuis in de waardeketen, weergegeven in een Business Model Canvas; 
 • Bedrijfsfunctiemodel: Verzameling van bedrijfsactiviteiten die worden uitgevoerd in een organisatie, geclusterd op basis van benodigde kennis en competenties;
 • Dienstenmodel: Geordende verzameling van de diensten van een ziekenhuis; geeft ruimte voor specifieke invulling door individuele instellingen;
 • Procesmodel: Geordende verzameling van de processen van een ziekenhuis; geeft ruimte voor specifieke invulling van de processtappen;
 • Informatiemodel: Geordende verzameling van informatiedomeinen en een model dat de gegevens beschrijft binnen deze domeinen;
 • Applicatiefunctiemodel: Logische groeperingen van applicatiefunctionaliteit die ondersteuning bieden aan bedrijfsprocessen (systeem- en leverancieronafhankelijk)

Wat nog volgt begin 2018 is een integrale review en een klankbordconsultatie. Vervolgens gaat de ZiRA in beheer en zal de focus meer gaan liggen op het communiceren, toepassen, ondersteunen en stimuleren van het gebruik van de ZiRA. Ook het verzamelen van toepassingen, het uitwerken van referentie-casussen mbv de ZiRA en aansluiting bij de NORA en de architectuurcommunity van het informatieberaad zijn hier onderdeel van. 

Verslag NORA familie op ZiRA Kraambezoek

Geplaatst 22 sep. 2017 03:16 door Ben van der Stigchel

Op 20 september heeft de NORA ism met de ZiRA een kraambezoek georganiseerd.
Een gemêleerde groep mensen vanuit verschillende organisatie's waren aanwezig om de jongste NORA telg te verwelkomen en vooral met elkaar helderheid te krijgen en te discussiëren over de architectuur ontwikkelingen  in de zorg. 

Na een korte voorstellingsronde gaf Marieke Vos (NORA Beheer | ICTU) een  spoedcursus wegwijs in NORA land. Waarom de NORA, de zorg referentiearchitecturen binnen de NORA en de wens om te komen tot een "moeder" voor de zorgarchitecturenSpoedcursus NORA


Spoedcursus NORA.pptx


Introductie ZIRA

Uiteraard kon een korte introductie van de ZiRA zelf op het kraambezoek niet ontbreken. Wat is de ZIRA, waarom voor wie, waar bestaat het uit? Een introductie vooraf over een discussie over het nut en inhoud van de referentiearchitecturen en een discussie over hoe een referentiearchitectuur levend houdt.

ZiRA Introductie inclusief vragen.ppt


ZIA de Zorg Informatiestelsel Architectuur


Na de pauze met geboorte taart een toelichting van Elise Veltman (Enterprise Architect |  Zorginstituut Nederland) over het informatieberaad, de architectuurcommunity en de ZIA; de Zorg Informatiestelsel Architectuur. genoeg stof voor boeiende discussie en concretisering voor de uitwerking. 

ZIA bij de ZiRAFoto's en reacties kijk op NORA online


Doel: praktische kennis delen binnen de NORA Familie

Doelgroep: geïnteresseerde architecten, beheerders van architectuurafspraken, ICT-beleidsmedewerkers en projectleiders van binnen en buiten het zorgdomein.

Programma:
Zaal open vanaf 13.30 uur
14.00 – 14.10 welkom vanuit NORA

Welkomstwoord door Marieke Vos, namens NORA Beheer
14.10 – 14.30 introductie ZiRA

Natuurlijk beginnen we met een korte introductie van ZiRA, de ontstaansgeschiedenis en de inhoud.
14.30 – 15.00 vragen, feedback en discussie inhoud architectuur

Vragen en feedback vanuit de zaal plus de gelegenheid je mening te geven over een aantal inhoudelijke vragen waar de ZiRA mee worstelt, zoals tot op welk detailniveau je bepaalde onderdelen het beste kunt beschrijven in een referentiearchitectuur.
Pauze met geboortetaart
15.15 – 15.45 discussie wat er nodig is om een architectuur te laten groeien en levend te houden

Wat werkte in jullie domein goed en wat zou je achteraf anders doen? Welke randvoorwaarden heb je nodig en hoe zorg je dat die er komen? Welke ondersteuning bieden jullie bij het toepassen?
15.45 – 16.00 introductie ontwikkelingen overkoepelende architectuur in de Zorg

Elise Veltman (Zorginstituut Nederland) praat ons bij over het proces om te komen tot overkoepelende architectuurafspraken in de zorgsector als geheel.
16.00 – 16.30 discussie van ZiRA naar ZORA

We worden uitgedaagd om mee te denken hoe we een succes kunnen maken van het zojuist beschreven proces: hoe helpen we ZiRA aan een moeder-architectuur?
16.30 napraten met een drankje

Verslag ZiRA Kraambezoek

Geplaatst 18 aug. 2017 02:53 door Ben van der Stigchel

Op 20 september heeft de NORA ism met de ZiRA een kraambezoek georganiseerd

Een gemêleerde groep mensen vanuit verschillende organisatie's waren aanwezig om de jongste NORA telg te verwelkomen en vooral met elkaar helderheid te krijgen en te discussiëren over de architectuur ontwikkelingen  in de zorg. 

Na een korte voorstellingsronde gaf Marieke Vos een  spoedcursus wegwijs in NORA land. Waarom de NORA, de zorg referentiearchitecturen binnen de NORA en de wens om te komen tot een "moeder" voor de zorgarchitecturen
Spoedcursus NORA.pptxUiteraard kon een korte introductie van de ZiRA zelf op het kraambezoek niet ontbreken. Wat is de ZIRA, waarom voor wie, waar bestaat het uit? Een introductie vooraf over een discussie over het nut en inhoud van de referentiearchitecturen en een discussie over hoe een referentiearchitectuur levend houdt.

ZiRA Introductie inclusief vragen.pptNa de pauze met geboorte taart een toelichting van Elise Veltman over het informatieberaad, de architectuurcommunity en de ZIA; de Zorg Informatiestelsel Architectuur. genoeg stof voor boeiende discussie en concretisering voor de uitwerking. 

ZIA bij de ZiRA

Doel: praktische kennis delen binnen de NORA Familie

Doelgroep: geïnteresseerde architecten, beheerders van architectuurafspraken, ICT-beleidsmedewerkers en projectleiders van binnen en buiten het zorgdomein.

Programma:

Zaal open vanaf 13.30 uur

14.00 – 14.10 welkom vanuit NORA

Welkomstwoord  door Marieke Vos, namens NORA Beheer

14.10 – 14.30 introductie ZiRA

Natuurlijk beginnen we met een korte introductie van ZiRA, de ontstaansgeschiedenis en de inhoud.

14.30 – 15.00 vragen, feedback en discussie inhoud architectuur

Vragen en feedback vanuit de zaal plus de gelegenheid je mening te geven over een aantal inhoudelijke vragen waar de ZiRA mee worstelt, zoals tot op welk detailniveau je bepaalde onderdelen het beste kunt beschrijven in een referentiearchitectuur.

Pauze met geboortetaart

15.15 – 15.45 discussie wat er nodig is om een architectuur te laten groeien en levend te houden

Wat werkte in jullie domein goed en wat zou je achteraf anders doen? Welke randvoorwaarden heb je nodig en hoe zorg je dat die er komen? Welke ondersteuning bieden jullie bij het toepassen?

15.45 – 16.00 introductie ontwikkelingen overkoepelende architectuur in de Zorg

Elise Veltman (Zorginstituut Nederland) praat ons bij over het proces om te komen tot overkoepelende architectuurafspraken in de zorgsector als geheel.

16.00  – 16.30 discussie van ZiRA naar ZORA

We worden uitgedaagd om mee te denken hoe we een succes kunnen maken van het zojuist beschreven proces: hoe helpen we ZiRA aan een moeder-architectuur?

16.30 napraten met een drankje

1-10 of 23