Informatieobjecten in de zorgprocessen

Informatieobjecten zijn eenheden van informatie die relevant zijn vanuit een bedrijfsperspectief. Informatie kan worden gebruikt of gecreëerd in één of meerdere bedrijfsactiviteiten. Met behulp van Informatieobjecten in de zorgprocessen wordt inzicht gegeven over het gebruik van de informatieobjecten in de binnen de ZiRA uitgewerkte processen. In de werkprocessen is opgenomen welke bedrijfsobjecten in het proces gebruikt worden.

In onderstaand diagram zijn voor het werkproces 'Verzamelen aanvullende informatie' (onderdeel van het bedrijfsproces Diagnosticeren) de informatieobjecten in kaart gebracht. Ook hier zijn de rode objecten de informatie over de betreffende activiteit, de gele informatieobjecten zijn resultaten van de activiteit (zie uitleg op pagina Informatiemodel Zorg).

Tevens is te zien dat Voorgeschiedenis, Actueel medicatieoverzicht (AMO) en Klacht onderdeel zijn van Verwijsinformatie. Klacht is tevens een onderdeel van het Anamneseverslag en wordt tijdens het afnemen van de anamnese omgezet naar een Zorgbehoefte. De @ bij de relatie geeft de status aan van een object.

https://vdzel.home.xs4all.nl/ZiRA/EARoot/EA3/EA201.htm

rood = activiteit-informatieobject (de informatie over de activiteit)

geel = resultaat-informatieobject

@ / Nr bij de pijlen geeft status aan van de informatieobjecten

Hier vindt u de overige diagrammen van de werkprocessen met informatieobjecten. Dit linkt door naar de HTML-weergave van het ZiRA-model in Enterprise Architect. Browse door het menu aan de linkerkant en klik op het gewenste werkproces.

Toepassing

Voor optimaal hergebruik van informatie is het bij procesontwerp van belang de informatie in het ontwerp mee te nemen. Op deze manier krijgt men inzicht waar/in welke activiteiten informatieobjecten gebruikt, en mogelijk ook hergebruikt worden. Ook bij het uitwerken van de ZiRA zelf bleek dat het tonen van de informatieobjecten in de processen ten goede komt aan de consistentie en mogelijk hergebruik; zowel van processen, processtappen, als van de informatie die daarbij gebruikt wordt.