Voorbeelden

Voorbeeldziekenhuis

Hieronder staat een aanzet voor een uitwerking van een fictief ziekenhuis. Op strategisch niveau heeft het bestuur besloten dat dit ziekenhuis zich profileert als een ziekenhuis voor de regio met de focus op het leveren van zowel basiszorg als acute zorg voor patiënten uit de regio. Hierbij is het uitgangspunt dat de patiënten 24x7 bij het ziekenhuis terecht kunnen voor spoedeisende hulp, eerste hart hulp en verloskundige zorg. Dit impliceert dat ook de OK 24x7 beschikbaar is voor acute operaties.

(Hoog-)complexe zorg zal worden verzorgt door een topklinisch ziekenhuis uit de omgeving. Hiervoor zijn afspraken gemaakt over hoe de digitale overdracht van patiëntdossiers gerealiseerd zal worden.

Dit voorbeeld en andere zijn opgenomen in het ZiRA Praktijkboek.

Businessmodel ZiRA

Ook voor de ZiRA zelf is er een Business Model Canvas: ZiRA Canvas Model