ZiRA Beheer‎ > ‎

ZiRA Releaseinfo

De ZiRA is in ontwikkeling en wordt gefaseerd opgeleverd.

Status; Reference for trial use  (RTU):
  • Architectuurprincipes
  • Businessmodel
  • Bedrijfsfunctiemodel
  • Dienstenmodel
  • Procesmodel
  • Informatiemodel
Hiermee kan de ZiRA doorontwikkelen en ondertussen in de praktijk getoetst worden. De i-ziekenhuis groep kan dan ook reviewen. Bij de definitieve eindoplevering van de ZiRA wordt de definitieve versie opgeleverd.

Reactie, opmerkingen, aanbevelingen en ideeën voor doorontwikkeling zijn welkom. Contact

Status; In ontwikkeling

In ontwikkeling zijn momenteel
  • Applicatiefunctiemodel; gepland start 2017 oplevering november 2017

Status; gepland

Comments