Applicatiefunctiemodel

Inleiding

Het applicatiefunctiemodel bevat groeperingen van applicatiefunctionaliteit die een ziekenhuis nodig heeft om haar processen te ondersteunen. Onder een applicatiefunctie verstaan we met elkaar samenhangende functionaliteit (geautomatiseerd gedrag) die wordt geboden door een applicatie(component). Een applicatiefunctie biedt ondersteuning aan één of meerdere bedrijfsactiviteiten. Applicatiefuncties worden primair gevormd door de functionaliteit die ze aanbieden en de gegevens die zij beheren. Het model beschrijft deze applicatiefuncties op een logisch niveau, onafhankelijk van specifieke productkeuzen.

Applicatiefuncties worden geleverd door applicatiecomponenten, de feitelijke software die de functionaliteit levert. De ZiRA doet geen uitspraak over door welke componenten de functionaliteit geleverd wordt. De keuze voor "best of breed" oplossingen of geïntegreerde suites en met welke producten, diensten en oplossingen laten we graag over aan de individuele instellingen.

Applicatiefunctiemodel

Naar doorklikbaar ArchiMate model.

Achter iedere naam kan je functionaliteit of functie denken. Deze functionaliteit ondersteunt de bedrijfsfuncties en bedrijfsactiviteiten in de bedrijfsdomeinen (sturing, onderzoek, zorg, onderwijs en bedrijfsondersteuning).

Overzicht applicatiefuncties

De applicatiefuncties zijn terug te vinden in het tabblad Applicatiefuncties in het bestand "ZiRA spreadsheet" (menu ZiRA downloads). In dit tabblad zijn de applicatiefuncties beschreven inclusief:

  • een omschrijving van de functie,

  • een referentie; een associatieve verwijzing naar de bron

  • de bedrijfsfunctie en bedrijfsactiviteiten die door de applicatiefunctie worden ondersteund

  • de informatieobjecten die door de applicatiefunctie worden beheerd.

Voor het gebruikersgemak zijn de applicatiefuncties met alleen de omschrijving ook direct te raadplegen op de pagina Beschrijving applicatiefuncties.

Toepassingen

De mogelijke toepassingen van het applicatiefunctiemodel zijn:

  • Het applicatiefunctiemodel kan dienen als hulpmiddel om het eigen applicatielandschap mee te vergelijken. Door te kijken waar verschillen liggen tussen het streefmodel en de huidige inrichting ontstaat een beeld van mogelijke verbeteringen.

  • Het applicatiefunctiemodel kan dienen als checklist voor hostingvraagstukken. Per applicatiefunctie kan worden bekeken of deze het beste in het eigen rekencentrum, in een community cloud of de public cloud kan worden gehost.

  • Per applicatiefunctie is aangegeven voor welke gegevens de functie de meest logische bron is en welke andere gegevens hij nodig heeft. Dit kan leiden tot inzichten over gewenste informatiestromen en koppelvlakken tussen applicatiefuncties.

  • Het applicatiefunctiemodel kan dienen als startpunt voor programma’s van eisen. Het kan helpen in discussies over bijvoorbeeld de grenzen van systemen en apps.

  • Het applicatiefunctiemodel kan gebruikt worden als basis voor vraagstukken op het vlak van informatiemanagement en architectuur. Het zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden als onderdeel van de doelarchitectuur, voor het plotten van architectuurvraagstukken. Ook zou het een hulpmiddel kunnen zijn voor vraagstukken rond rationalisatie van het applicatielandschap.

Het applicatiefunctiemodel is, net als de andere ZiRA modellen, een referentie, bedoeld als hulpmiddel. Het is niet voorschrijvend, het pretendeert ook niet volledig en absoluut juist te zijn. Gebruik het applicatiefunctiemodel als startpunt, maar pas het model vrijblijvend aan voor gebruik in een specifieke context en met een specifiek doel.

Voorbeelden van aplicatiefunctiemodellen uit ziekenhuizen zijn opgenomen in het ZiRA Praktijkboek.

Toelichting

We maken in het applicatiefunctiemodel onderscheid tussen applicatiefuncties die de bedrijfsfuncties direct ondersteunen (specifieke applicaties) en applicaties die in veel verschillende bedrijfsfuncties in alle bedrijfsdomeinen worden gebruikt (generieke ICT functies). ICT change en servicemanagement onder bedrijfsondersteuning betreft de functies voor de ondersteuning van de ICT bedrijfsfunctie zoals het faciliteren van hulpvragen en oplossingen ten behoeve van het beheren en exploiteren van ICT diensten. De generieke ICT functies beschrijven niet de ICT infrastructuur of door welke componenten, systemen of software de functies geleverd worden. Het beschrijft alleen de generieke ICT functionaliteit of service die geleverd wordt.

  • Voor meer toelichting en ontwerpkeuzes van het ZiRA applicatiefunctiemodel, lees toelichting.

  • Voor meer detail en verdere uitwerking van de applicatiefuncties voor onderwijs en onderzoek, raadpleeg hiervoor de HORA en NFU Data for lifescience (D4LS) web site.