Uitgewerkte processen

Onderstaande lijst linkt door naar de ArchiMate-representaties van de generieke processen. Deze zijn hetzelfde als bij het doorklikken op de eenvoudige procesweergave.

Uitgewerkte processen in Archimate:

De met EA in ArchiMate uitgewerkte processen zijn ook beschikbaar in HTML-view (views/procesmodel)

Voor uitleg van ArchiMate zie http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc/m/

Ook deze uitgewerkte processen zijn nog steeds generiek en globaal. Het is aan de individuele instellingen specifieke keuzes te maken bij de inrichting van de processen en deze verder te detailleren. Verdere detaillering van processen betekent ook dat er dan geen sprake meer is van procesarchitectuur maar eerder van procesmodellering.  We hopen dat er een verzameling voorbeelden en afgeleide processen ontstaat met voldoende detail en specifieke inrichting om de procesontwerpers te kunnen helpen en inspireren.