ZiRA Metamodel

Metamodel

Het ZiRA metamodel geeft de concepten en de relaties tussen de concepten van de ZiRA weer. Hierbij volgt ZiRA het Nictiz vijflagen-interoperabiliteitsmodel. 

 

Klik hier voor de volledige ArchiMate presentatie van het metamodel.

Bij de uitleg van de verschillende modellen wordt teruggegrepen op dit metamodel en wordt dit model verder toegepast.

 

Een patiënt heeft zich bij de neuroloog gemeld met symptomen van de ziekte van Lyme. Om de diagnose te bevestigen is bloedonderzoek nodig. De neuroloog neemt de dienst microbiologisch aanvullend onderzoek af, dit is een afgeleide dienst van aanvullend onderzoek, die wordt geleverd door het aanvullend-onderzoeksproces. Binnen dit bedrijfsproces is het voorbereiden van het onderzoek een van de werkprocessen. Vervolgens is binnen dit werkproces het afnemen van het materiaal (bloed) een van de bedrijfsactiviteiten. Het informatieobject onderzoeksverslag wordt gebruikt door de bedrijfsactiviteit van de applicatiefunctie dossiervorming, geleverd door de applicatie LIMS. De bedrijfsactiviteit wordt uitgevoerd door de bedrijfsfunctie Microbiologische laboratoriumbepaling. De bedrijfsactiviteit en het informatieobject bevinden zich in het domein aanvullend onderzoek.

Verduidelijking begrip bedrijfsfunctie en bedrijfsproces

Het verschil tussen bedrijfsproces en bedrijfsfunctie behoeft nadere uitleg. Beide geven een set van bedrijfsactiviteiten weer.

Bij een bedrijfsfunctie is het een set bedrijfsactiviteiten die samenhang vertoont in de benodigde kennis, vaardigheid, resources of benodigde applicaties Een bedrijfsfunctie is een aspect van een bedrijf. We onderscheiden in de meeste bedrijven, in enigerlei vorm, in ieder geval een primaire functie, een logistieke functie, een financiële functie en een personele functie. 

Bij een bedrijfsproces gaat het om een logische opeenvolging van bedrijfsactiviteiten, die leidt tot een resultaat.  

Afleidingen / Specialisaties

Het metamodel en ook de inhoud van de ZiRA is (per definitie voor een referentiearchitectuur) generiek, op een uniforme manier beschreven. Dit betekent dat als je de ZiRA toepast in een specifieke context, je afleidingen (ook wel specialisaties genoemd) maakt om het praktisch hanteerbaar te maken. In het voorbeeld van het metamodel is dit al toegepast; de dienst microbiologisch onderzoek is een specialisatie van aanvullend onderzoek. Vaak zijn voorbeelden gegeven in een specifieke context, en zijn de benamingen van de begrippen afleidingen van de generieke begrippen zoals ze in de ZiRA benoemd zijn. In de verschillende hoofdstukken van de ZiRA wordt nader ingegaan op afleidingen en specialisaties. 


Verschil proces en bedrijfsfunctie:

Naamgeving

De volgende conventies worden gehanteerd:

Bij het toepassen van de conventies wordt  steeds een afweging gemaakt tussen uniformiteit en herkenbaarheid. Soms kiezen we voor een meer herkenbare term die niet strikt voldoet aan deze naamconventie.