ZiRA Metamodel in ArchiMate

De witte/licht grijze concepten zijn binnen de ZiRA niet uitgewerkt maar wel in het metamodel opgenomen om de relatie weer te geven.