ZiRA Beheer‎ > ‎

Issues en RFC's

15 items worden weergegeven
Ingezonden doorOnderwerpToelichtingPrioriteitOplossingStatus
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Ingezonden doorOnderwerpToelichtingPrioriteitOplossingStatus
Alex van de Berg Relatie informatie- en applicatiefunctiemodel aanleggen Zojuist begonnen om de Erasmus MC applicaties te mappen op de ZIRA Applicatiefuncties in EA. Tijdens het mappen kwam ik er achter dat in het diagram het domein Consultatie in het domein Behandeling staat (i.p.v. er naast). Ook zag ik dat er een set van domeinen (Generieke ICT functies) is toegevoegd die niet in het informatiedomeinmodel voorkomt. Dit bracht mij op de vraag: Kan ik straks een overzicht maken van alle applicaties per informatiedomein? Het antwoord was NEE. De reden is dat de koppeling tussen applicaties en informatiedomein loopt via de applicatiefunctie en bedrijfsactiviteit. Aan niet alle informatiedomeinen en/of applicatiefuncties hangen echter bedrijfsactiviteiten. In het metamodel van de ZIRA is er geen directe relatie tussen de applicatiefunctie en een informatiedomein. In het metamodel van het Erasmus MC is deze wel opgenomen als Association. Ik heb in de Erasmus MC EAP deze relaties inmiddels toegevoegd, maar zou adviseren om deze ook in de ZIRA EAP toe te voegen.  Middel - onderhoud / update  Te behandelen in kerngroep 
Boy Zwartjes Herinrichting processtappen De referentiearchitecturen van het RDZ en ZiRA zijn gebruikt om het huidige zorgproces van aanvullend onderzoek in het Máxima Medisch Centrum schematisch in kaart te brengen aan de hand van verschillende bedrijfsactiviteiten. Zowel het RDZ als de ZiRA kennen een proces voor aanvullend onderzoek. Waar het RDZ uit gaat van vijf bedrijfsactiviteiten kent de ZiRA zes bedrijfsactiviteiten die worden doorlopen in het bedrijfsproces. Omdat beide referentiemodellen niet het gehele proces beschrijven zijn uit beide modellen de activiteiten beschreven die van toepassing zijn in het Máxima Medisch Centrum. Omdat we de inzage van het resultaat een integraal onderdeel van het bedrijfsproces achten, maar niet benoemd wordt in beide referentiearchitecturen, hebben we deze bedrijfsactiviteit toegevoegd in het bedrijfsproces van het MMC. Daarnaast zijn enkele stappen samengevoegd uit het RDZ en de ZiRA. Informatieobjecten Betekenis Create / read Order C/R Zorgkennis De zorgkennis die wordt gebruikt. R Decursus De informatie uit de decursus. R Medicatie De informatie rondom medicatie. R Zorgverlener De zorgverlener die betrokken is. R Onderzoek Het type onderzoek wat wordt aangevraagd. R Patiënt (medische) gegevens De patiënt administratieve- en medische gegevens. R Afspraak De afspraakgegevens. C/R Middelen R Locatie De locatiegegevens. R Rooster De roostergegevens. R Onderzoeksmateriaal Materiaal afkomstig uit het onderzoek zoals beeldmateriaal, documentatie etc. C/R Resultaat Het resultaat van het onderzoek. C/R Verslag Het verslag van het onderzoek. C/R Er zijn enkele workflows uitgewerkt op basis van de nieuwe voorgestelde architectuur. (plaatjes in mail) Middel - betreft verbetering  Ingediend 
Geertje de Boer (UMCG) Uitvoeren Therapie werkproces onduidelijkheid toepassingsgebied De activiteiten zijn inconsistent beschreven. Op ene activiteit paramedisch en andere activiteit radiotherapie. Consistent bewoorden en specifieker benoemen vgl medicamenteuze therapie. Middel - betreft verbetering In beschrijving aanvulling gedaan: Dit werkproces is onderdeel van Bedrijfsproces Behandelen en is zeer generiek beschrijven voor allerlei vormen van therapie. Medicamenteuze therapie is separaat uitgewerkt. Doorgevoerd, nog akkoord kerngroep 
Erick van veghel Toevoegen IO Patientrelatie volgens mij ook een IO Patientrelatie die de vorm aan kan nemen van contactpersoon, mantelzorger, voogd, enz. en ook gelinkt is aan ZIB nl.zorg.contact. Deze IO Patientrelatie zou ook gelinkt moeten worden aan ID Zorgrelatie. Middel - betreft verbetering IO Patientrelatie toegevoegd; Verwerken patientgegevens, IOxZIB matrix aangepast Doorgevoerd, nog akkoord kerngroep 
Ben van der Stigchel Update doorvoeren relatie ZIB's naar ZIB release 2017  Middel - onderhoud / update Doorvoeren in beheerfase eerste helft 2018 Akkoord kerngroep, nog doorvoeren 
Antonie Harteveld Principes en applicatiefuncties Architectuurprincipe 4 strookt niet met de tekst bij de applicatiefuncties. Toelichting op de applicatiefuncties Applicatiefuncties worden geleverd door applicatiecomponenten, de feitelijke software die de functionaliteit levert. De ZiRA doet geen uitspraak over door welke componenten de functionaliteit geleverd wordt. De keuze voor "best of breed" oplossingen, geïntegreerde suite's of een service georiënteerd landschap en met welke producten, diensten en oplossingen laten we graag over aan de individuele instellingen. Architectuurprincipe 4 Informatievoorziening is steeds meer service-georiënteerd, gebaseerd op loosely coupled componenten. Systemen worden real-time gesynchroniseerd en geïntegreerd via een integratieplatform; Hoog - betreft FOUT tekst aangepast. Akkoord en Afgerond 
Mikis van Dijk Waar kan ik interne activiteiten t.b.v. de kwaliteitsborging (PDCA-cyclus) kwijt? Bijvoorbeeld het bijhouden van een zgn. kwaliteitsbarometer? Ik vind hem passen in “Kwaliteits management”, activiteit “Beheren kwaliteit en veiligheid” maar ook in “Veiligheid en milieu management”, activiteit “Bewaken kwaliteit en veiligheid” Als er al een verschil is, is dat zo subtiel dat ik het niet direct vat… (Is het trouwens “Veiligheid en milieu management” zoals in de spreadsheet of “Veiligheid, kwaliteit en milieumanagement” zoals in de plaat?) Hoog - betreft FOUT De gedachte is onder bedrijfsondersteuning zijn de activiteiten meer uitvoerend (beheer en optimalisatie), onder sturing meer beleidsbepalend. PDCA cyclus loopt door beide. Akkoord en Afgerond 
Antonie van Harteveld Security opnemen binnen ZiRA Security ontbreekt in de ZiRA. Suggesties per powerpoint toegestuurd. Middel - betreft verbetering Issue verplaatst naar backlog. Akkoord en Afgerond 
Mikis van Dijk Waarom is “Beheren van vermogen (Treasury)” onder financieel management geplaatst? Ik vind het zowel in de praktijk als in de omschrijving behoorlijk tactisch, en zou het eerder onder sturing verwachten. Het zit zowel qua inhoud als – in ieder geval bij ons- organisatorisch heel dicht tegen Planning en Control aan Middel - betreft verbetering Verplaatsen naar Sturing in EA (meerdere plekken? ook diagrammen). Akkoord en Afgerond 
Mikis van Dijk heer van bedrijfskleding, bedlinnen e.d. onder “hospitality” schikken? De definitie van hospitality: “gastvrijheid mbt ontvangst en verblijf van patienten, bezoekers en gasten” noemt medewerkers niet als doelgroep. Maar bij ”aanbieden hotelservice” zie ik dan wel weer faciliteiten benoemd die met name op medewerkers gericht zijn, bijv. vergaderruimte. Middel - onderhoud / update Ja dat zou ik doen. Opnemen beheer kleding en bedlinnen onder Hospitality. Akkoord en Afgerond 
J. Ruttenberg RE: ZIRA - vraag over uiteindelijk factureren: in domein 'financiële afhandeling' of 'financiële administratie'.  Middel - betreft verbetering mail 16-2-2017 172 Factureren zorgproduct gaat tot en met het maken van de factuur; de afhandeling met de zorgverzekeraar hoort bij de Financiële administratie. Akkoord en Afgerond 
Nav training/presentatie Vertalen van Zira online in het engels  Laag - betreft beperkte correctie Google translate knop op homepagina Akkoord en Afgerond 
Erick van veghel Toevoegen relaties IO en ZIBs • Opnemen relatie tussen IO Patient en ZIB Contact onder ID Diagnosticering • Opnemen relatie tussen IO Afspraak en ZIB Contactpersoon onder ID Zorgplanning Hoog - betreft FOUT Doorvoeren bij update ZIB2017 Akkoord en Afgerond 
Mikis van Dijk Waar valt de CSA onder Ik zou zeggen onder “Zorglogistiek”, activiteit “Steriliseren van materialen, instrumenten en apparatuur” Onder de omschrijving va “Hospitality”, “Aanbieden hotelservice” wordt echter ook sterilisatie genoemd. Is dit bewust omdat het om een andere activiteit gaat of een per ongeluk ontstane dubbeling? Hoog - betreft FOUT Bij zorglogistiek. Moet uit de beschrijving aanbieden hotelservice Akkoord en Afgerond 
Ben Processen realiseren Diensten naar Proceslaag  Middel - betreft verbetering Gerealiseerd. Bij diensten gaat het om het resultaat, niet hoe het tot stand komt. Dit figuur is beter op zijn plaats in het procesmodel Akkoord en Afgerond 
15 items worden weergegeven