De ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur) is een verzameling van instrumenten behulpzaam bij het inrichten van de organisatie en informatiehuishouding van Nederlandse ziekenhuizen. De ZiRA heeft in 2018 het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ) vervangen, dat ook al vele jaren diverse toepassingen kende binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Voor een snelle indruk van de ZiRA, bekijk de poster.

De naamgeving Ziekenhuis Referentie Architectuur nader toegelicht:

In het ZiRA Praktijkboek zijn verschillende cases gebundeld hoe ziekenhuizen de ZiRA gebruiken.

De ZiRA is een product van het programma i-Ziekenhuis. i-Ziekenhuis heeft een tweeledig doel:

Het samenwerkingsverband en het kennisplatform zijn vormgegeven via een digitale omgeving voor het uitwisselen van kennis, informatie en best practices. Daarnaast worden regelmatig werkconferenties georganiseerd met en voor informatiearchitecten.

Het doel van de ZiRA is het bieden van een referentiekader en hulpmiddel bij ontwikkeling van organisatie en informatievoorziening. De ZiRA is niet voorschrijvend voor de ziekenhuizen. Het is bedoeld als hulpmiddel. Het pretendeert ook niet volledig en absoluut juist te zijn. Gebruik de ZiRA, pas toe en pas zo nodig aan voor het eigen doel en de eigen context. Feedback, ideeën, suggesties en verbeteringen zijn van harte welkom.

De ZiRA is de opvolger van het RDZ (Referentie Domeinenmodel Ziekenhuizen). In de ZiRA zijn wijzigingen en uitbreidingen aangebracht. Het RDZ is daarom vanaf versie 2.2 bevroren en wordt dus niet meer als zelfstandig model onderhouden.  

De ZiRA blijft in ontwikkeling. Voor de actuele wijzigingen van de ZiRA raadpleeg de releaseinformatie.

Meer over wat de ZIRA is.

Van, voor en door ziekenhuizen gefaciliteerd door