De ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur) is een verzameling van instrumenten behulpzaam bij het inrichten van de organisatie en informatiehuishouding van Nederlandse ziekenhuizen. De ZiRA is de vervanging van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ) dat al vele jaren diverse toepassingen kent binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Voor een snelle indruk, bekijk de poster.

De naamgeving Ziekenhuis Referentie Architectuur nader toegelicht:

    • Ziekenhuizen: het heeft betrekking op de informatievoorziening van ziekenhuizen.

    • Referentie: het biedt een gemeenschappelijke basis, die direct toegepast kan worden, maar die desgewenst ook toegespitst kan worden op specifieke ziekenhuissituaties.

    • Architectuur: het betreft een richtinggevend kader voor de inrichting van organisatie, processen, informatie, applicatie en techniek.

In het ZiRA Praktijkboek zijn verschillende cases gebundeld hoe ziekenhuizen de ZiRA gebruiken.

De ZiRA is (net als het RDZ) een product van het programma i-Ziekenhuis. i-Ziekenhuis heeft een tweeledig doel:

    • in gezamenlijkheid opzetten, geaccepteerd krijgen en onderhouden van een kader ter ondersteuning van de inrichting van de informatievoorziening in de ziekenhuizen (een ‘referentiearchitectuur’).

    • bieden van een samenwerkingsverband en kennisplatform aan ziekenhuizen op het gebied van de informatievoorziening in de ziekenhuizen.

Het samenwerkingsverband en het kennisplatform zijn vormgegeven via een digitale omgeving voor het uitwisselen van kennis, informatie en best practices. Daarnaast worden regelmatig werkconferenties georganiseerd met en voor informatiearchitecten.

Het doel van de ZiRA is het bieden van een referentiekader en hulpmiddel bij ontwikkeling van organisatie en informatievoorziening. De ZiRA is niet voorschrijvend voor de ziekenhuizen. Het is bedoeld als hulpmiddel. Het pretendeert ook niet volledig en absoluut juist te zijn. Gebruik de ZiRA, pas toe en pas zo nodig aan voor het eigen doel en de eigen context. Feedback, ideeën, suggesties en verbeteringen zijn van harte welkom.

De ZiRA is de vervanging van het RDZ (Referentie Domeinenmodel Ziekenhuizen) versie 2.2. In de ZiRA zijn wijzigingen en uitbreidingen aangebracht. Het RDZ is daarom vanaf versie 2.2 bevroren en wordt dus niet meer als zelfstandig model onderhouden.

De ZiRA blijft in ontwikkeling. Voor de actuele wijzigingen van de ZiRA raadpleeg de releaseinformatie.

Meer over wat de ZIRA is.

Van, voor en door ziekenhuizen gefaciliteerd door