Mindeord

Forrige nyheder kan læses her

Vi har, onsdag den 1. maj, modtaget besked om at vores medlem Ivan Simonsen er død. Det bliver et stort savn for os alle.

Ivan har været en særdeles frisk pust i klubben. Hans gode humør, gode fortællinger, gode historier og altid en frisk kommentar til alt, vil blive savnet. Ivan har været en stor del af Sindal Billard Klub. Han har været medlem af bestyrelsen, hvor han især stod for at skaffe sponsorer til klubben. Et arbejde der mange gange krævede stor evne til at overbevise/overtale andre til at investere i vores klub, disse egenskaber besad Ivan.

Som billardspiller var der ikke mange der beherskede så mange stød og finesser som Ivan. Mange års spil på diverse små listige steder over det meste af landet, havde givet ham en enorm rutine. Disse meget specielle stød var han altid villig til at fortælle om, samt lære os hvordan de skulle udføres. Mange turneringskampe i klubberne omkring os, har bevirket at Ivan også der vil blive savnet, både som en god spiller, men også som en meget hyggelig og rar modstander.

Der bliver et stort tomrum der skal fyldes ud, det bliver ikke mere det samme onsdag formiddag, når de gamle drenge mødes, heller ikke til vore sammenkomster i klubben. Den store humørspreder er ikke mere iblandt os.

Vore tanker går også til Ivans familie, og især til Anette, som har været en stor støtte for ham.

Æret være Ivan Simonsens minde.