Generalforsamling og forårscup

Billederne fra nedenstående kan ses her

Der var 20 fremmødte til generalforsamlingen d. 9/3-2019.

Vi startede som altid med rundstykker og kaffe.

Thorvald Jørgensen blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at der var indkaldt rettidigt og iht. vedtægterne. Ulrik (formand) aflagde sin beretning, hvorefter Poul Erik (turneringsleder) fortalte om året. Regnskabet blev fremlagt at Karsten (kasserer) og der var ingen indvendinger hertil.

Årets SBK'er skulle vælges. De indstillede er Erik Brogaard, Casper Caspersen, Ulrik Nielsen og Joakim Nielsen. Der var stemmelighed mellem Erik og Ulrik, hvorfor der måtte en yderligere afstemning til og der vandt Erik, som dermed er årets SBK'er 2018.

Bestyrelsen indstillede til en ændring af §3, således kontingentsatsen ikke fremgår af vedtægterne. Ændringen blev vedtaget.

Under eventuel fremlagde Erik Markmand et udmærket forslag om, at satse på de unge og lave en aften for disse. Der var en god drøftelse heraf og har nogle tid/lyst til at arbejde hermed, så hører bestyrelsen gerne og bakker op herom.

Der er nu tid til FORÅRSCUP.

Forårscuppen var der 17 deltager til. Disse blev fordelt på 5 puljer, hvor nr. 1 og 2 gik videre til det afsluttende spil.

I puljerne fik vi følgende placeringer (1. og 2. plads):

Pulje 1 - Egon Jørgensen - Jesper Holmberg

Pulje 2 - Poul Erik Thomsen - Jens Dalsgaard

Pulje 3 - Bo Engmann - Michael Fischer

Pulje 4 - Poul H. Pedersen - Gunnar Muhlig

Pulje 5 - Thorvald Jørgensen - Torkil Molsen

Vinderne trak herefter en modspiller og dermed blev der følgende semi-finaler:

Egon vs Gunnar - Thorvald vs Torkil - Poul vs Michael - Bo vs Jens - Poul Erik vs. Jesper

Vinderne af semi-finalerne er markeret med fed.

Finalen blev mellem Poul Erik og Gunnar (afgjort blandt vinderne af semi-finalerne og bedste snit procent i denne kamp)

Vinder af finalen: Gunnar Muhlig

Afslutning kl. 16.00, som også var ønsket fra bestyrelsens side.


Tak for opbakningen!

Sidste uge nyheder kan læses her