Web-links

Website historie van Tjerkwerd

Kaatsclub KV-Sparta

Weblog Peter Hein www.peterhein.nl

gemeente Wûnseradiel, www.wunseradiel.nl

Informatie over de vele stinsen en states die Friesland ooit rijk is geweest www.stinseninfriesland.nl

De basisschool van Burgwerd www.skulplak.nl

De Aylvapoldermolen http://aylvapoldermolen.jouwweb.nl/
Comments