Stinzen en States

De dorpen Burgwerd en Hichtum hadden ook enkele Stinzen en States.

Zo waren er in Burgwerd de Donia State, ook wel Nieuw Ockinga genoemd en Ockinga State.

In Hichtum stond de voorname state Wybranda waar vele Grietmannen van Wonseradeel woonden.

Ook was er nog state Grons die voorheen bij Burgwerd behoorde maar sinds 1949 bij Hichtum.
Comments