Bakkerijen

Burgwerd had vroeger twee bakkerijen naast elkaar op de Doniaweg.
De ene op nr. 6 en de andere op nr. 8.Op de foto rechts Doniaweg 6, links hiervan Doniaweg 8
Doniaweg 6
 
Joris Stallinga begon hier in 1890 een bakkerij. Lang heeft hij hier niet gezeten want in 1891 werd de zaak overgenomen door Tietso van Eijk van Heslinga. Echter ook maar voor korte tijd want in 1893 werd de zaak alweer overgenomen door Wijtze Reinsma, die hier tot 1919 bakker is geweest.


Op de foto Tietso van Eijk van Heslinga
 


In 1919 heeft Minne Keulen, gehuwd met Froukje Bosma, de bakkerij overgenomen.

Op de Foto Froukje Keulen Bosma met de kinderen Albert, Trijntje en Joost.
 
 
Het bedrijf werd later door zijn zoon Albert Keulen voortgezet.


Rekening van Minne Keulen voor voetbalvereniging Sparta.

 
 

Na het overlijden van Minne Keulen werd het bedrijf in 1951 verkocht aan Douwe Terpstra, getrouwd met Minke Wiersma.

De verkoop omvatte het volgende:

De huizinge, waarin de bakkerij met erf en verder toebehoren,tussen de Trekvaart en de rijweg in de buren, bij het bakkerij bedrijf behorende inventaris goederen, en het bakkersbedrijf.

Terpstra is in 1977 gestopt met de bakkerswinkel.
Een rekening van Douwe Terpstra voor de kerkvoogdij.

 
Doniaweg 8

In 1824 had Jan Jans van der Steeg hier een bakkerij. Deze bakkerij werd omstreeks 1830 overgenomen door Kornelis Sibles Bakker. Cornelis Sibles Bakker is tot zijn zeventigste bakker geweest en heeft in 1873 een nieuw huis laten bouwen aan het Trekpad (nr. 18). Tussen 1873 en 1888 hebben diverse bakkers elkaar afgewisseld.


Cornelis Hendrik Struikmans is hier van 1888 tot 1920 bakker geweest. Zijn zoon Hendrik Struikmans nam het bedrijf over en was hier tot 1929 bakker.

Een foto uit 1925. Hendrik Struikmans zit op de kneedmachine.

In 1929 heeft Dirk Stroosma de bakkerij van Struikmans overgenomen.

In 1931 zijn Jan en Pietje Boorsma in de bakkerij gekomen.Foto; Jan Boorsma in de bakkerij aan het werk.
 

In 1959 hebben Sipke en Geeske Boorsma de bakkerij van vader Boorsma overgenomen.


Zij hebben het bakkersbedrijf in 1971 beeindigd.

 

1971 Sipke Boorsma bakt de laatste broden.

 

Comments