Kleermaker

Jan en Tjitske Postma kwamen in 1930 op Trekpad 34 wonen. Ze hadden eerder op Doniaweg 15 en Trekpad 14 gewoond. Jan Postma, bekend als "baas snider", vestigde zich er in 1903 als kleermaker in Burgwerd. Hij was toen 21 jaar.In de bezettingsperiode kon hij door stofgebrek zeer tegen zijn zin niets anders dan oude kleren vermaken. "Soene jo dy âlde rommel net ûnder de tafel yn de fodkoer smite," verzuchte hij dan.De foto werd genomen op 5 maart 1953, toen Postma vijftig jaar kleermaker was en had besloten met zijn werk te stoppen.