Petroleumverkopers

Zo werd de pertoleum bij de venters gebracht. Opname ca 1930 op de Doniaweg

Trekpad 30

Vanaf 1905 woonde Jan Hibma hier samen met zijn vrouw Hinke Hannema.

Jan was eerst bij de timmerman maar kreeg later last van zijn arm en kon het timmervak niet meer uitoefenen. Hij verkocht toen petroleum en ging met de bolkoer langs de deuren zowel voor bakker Boorsma als Keulen, ook in Hartwerd en Hichtum. Hij deed dit wel tot zijn tachtigste jaar.

Hemert 6

Hessel Boschma en Geertje Faber kwamen hier in 1926 wonen. Hessel Boschma had een handeltje in petroleum en ging hiermee langs de deuren. Elke week hoe warm het zomers ook was en `s winters met sneeuw en ijs en gladde wegen ging hij met zijn zware transportfiets met vier "mingelse" petroleumbussen hieraan vastgebonden de streek op. De route was aan Nijland toe, over de Kliuw, Hartwerd, It Kleaster, Burgwerd, de Bieren, Hichtum, Sieswerd en natuurlijk de Hemert. In 1962 is hij hiermee gestopt en ging met de volgende boodschap langs zijn klanten: "Ik kom net mear te suteljen yn jim doarp, net dat ik jimme net lije mei mar ik wurd âlder en dat swalkjen by winterdei, wurdt my beswierlik genôch."

Ook verkocht hij koeken langs de deur voor bakker Lanskroon uit Bolsward en had een klein winkeltje in de gang waar hij snoep verkocht. Nadat Hessel in 1976 is overleden bleef weduwe Geertje Faber er wonen tot zij in 1989 overleed.

Hessel Boschma met de transportfiets waarmeee hij langs de klanten ging. De ene keer met petroleum en de andere keer met bakkerswaren.