Melkrijders

Tjitte Sjaarda van Sjungadijk 6

Tjitte Sjaarda bewoner van nummer 6 was melkrijder en mestte een aantal varkens. Hij kon namelijk voordelig aan de wei van de melkfabriek komen die hij aan de varkens voerde. De vrouw van Tjitte, Geartsje de Groot, was baakster en heeft in die tijd veel Burgwerder vrouwen bijgestaan bij de bevalling.

1920. Tjitte Sjaarda met voor de melkwagen het paard Frits, op weg naar de Hollandia in Bolsward. Sjaarda, liet him fan fieren al hearre, lûd psalmsjongend op syn wein mei it hynder der foar.

 

Geert van der Wal Schoolstraat 5

In 1916 hebben Geert van der Wal en Antje Baarda het huis op Schoolstraat 5 gekocht. Zij woonden eerder op Schoolstraat 8. Geert molk een paar koeien en was melkrijder. Hij was waarschijnlijk de eerste die in Burgwerd een auto had, al vóór 1928. Ze hebben hier lang gewoond en kochten in 1961 het huis nummer 7 er bij. In 1963 is Antje overleden en Geert in 1965.

30-er jaren. Geert en Antje van der Wal met dochter Maaike bij de T-Ford

Klaas Bijlsma Hemert 12

Vanaf 1917 woonden Klaas en Antje Bijlsma op Hemert 12. Klaas was melkrijder op Witmarsum, later heeft zijn zoon Gerrit, die hier toen woonde, deze melkrit nog enige tijd gehad.

Klaas Bijlsma bezig met de melkrit.