Schilders

 Doniaweg 2

In 1891 is het pand op Doniaweg 2 gekocht door Douwe Klazes Laansma, huis en zoals er op de enveloppe staat rijtuigschilder van beroep, gehuwd met Sjoerdje Postema. Douwe Laansma woonde hiervoor op Sjungadijk 1 waar hij ook al een schildersbedrijf had.
De voormalige timmerwerkplaats werd gebruikt als schilderswerkplaats.

De schuur, de schilderswinkel, is de voormalige timmerwerkplaats van timmerbedrijf Boorsma.Douwe en Sjoerd
je Laansma.Rekening van Laansma voor De Schiffaert.
 
 
Enveloppe van Douwe Laansma.

Hun zoon Auke Laansma die nog thuis woonde nam na het overlijden van zijn vader in 1926 de zaak over. Na het overlijden van zijn moeder in 1938 kwam huishoudster Akke de Hoop bij hem inwonen. In 1942 is Auke Laansma overleden.

Laansma hat út 'e tsjerke it tsiengeboaden boerd yn 'e wurkpleats hân om it te restaurearjen en om benammen de markante kop fan Moazes wer goed sichtber te meitsjen. " 't Is him sprekkend, Laansma hear!" rôpen de jonges doe't de ferver Moazes wer nei tsjerke ta brocht.

Yorke van der Pol, ook schilder van beroep en zijn vrouw Akke hebben hier tot 1975 gewoond. In de beginjaren van de toneelvereniging werd de schilderswerkplaats ook nog wel eens gebruikt voor een toneelvoorstelling.
Van der Pol koe sa bedachtsum út 'e hoeke komme: "Famke, bliid dat ik dy sjoch." "hoe dat, van der Pol?" "No, oars wie ik blyn."
Rekening van van der Pol voor de kerkvoogdij.
 

 Sjungadijk 1

Dit huis is in 1850 gebouwd en de eerste bewoner was Jan Meinderts de Boer. Deze was "verwer" van beroep en heeft hier tot 1860 gewoond. Tussen 1860 en 1881 hebben hier 6 verschillende verwers gewoond. In 1881 kwam Douwe Klazes Laansma, ook verwer van beroep, hier wonen. Deze verhuisde in 1891 naar Doniaweg 2. De volgende bewoner was Johannes Popkes Brouwer, ook verwer van beroep. Brouwer heeft hier tot 1916 gewoond. Van 1916 tot 1918 woonde hier Bartele Reitsma
.


De schilderswoning met daarachter de verfwinkel.
 
Taeke (baas) de Jong huisschilder van beroep, en Tietje Postma hebben hier van 1918 tot 1956 gewoond.
Ook was Taeke de Jong bijenhouder. Hij had soms wel 40 kasten. Het huis werd in 1956 verkocht aan Sibbele van der Schaaf.


Taeke de Jong bij de bijen.
Het stempel van Taeke-baas.

Een pentekening gemaakt door Ate van der Werf van de schilderswinkel

Taeke de Jong aan het schilderen bij Hellinga.Comments