Kuiperij

Trekpad 10

In dit pand is heel lang een kuiperij geweest. Al vóór 1810 was hier een woning met een kuiperij bewoond door Pieter Tjalling Kuipers. Deze is hier in 1863, op 90 jarige leeftijd, overleden. Diens vader Tjalling Pieters en grootvader Pieter Mintes hadden ook al een kuiperij in Burgwerd. Uit archiefstukken blijkt dat Pieter Mintes in 1727 Kuiper was te Burgwerd met de brandijzers met de letters P M.Vanaf 1845 stond er een tweede huis op het perceel dat werd bewoond door Jannes Pieters Kuipers en later door Pieter Gerrits Kuipers, ook kuiper van beroep. Deze verhuisde in 1865 naar Schoolstraat 1.