School

It Skûlplak

It Skûlplak is een van de 11 basisscholen van de vereniging voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Wûnseradiel.

Contactgegevens:

CBS It Skûlplak
Kapelstraat 7
8742 KN Burgwerd.

Tel: 0515-574070
Fax: 0515-575178
E-mail: post@skulplak.nl

Postadres:
Postbus 59
8700 AB  Bolsward

De naam van de school verwijst naar de identiteit van de school.
It Skûlplak: een veilige plaats voor kinderen ongeacht gezindte, kleur, ras, geaardheid en intelligentie.

Het logo verbeeldt de identiteit.

Ga voor meer informatie naar www.skulplak.nlSubpagina''s (1): School historie
Comments