School

It SkûlplakIt Skûlplak is een van de 11 basisscholen van de vereniging voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Wûnseradiel.Contactgegevens: CBS It Skûlplak

Kapelstraat 7

8742 KN Burgwerd.

Tel: 0515-574070

Fax: 0515-575178

E-mail: post@skulplak.nl

Postadres:

Postbus 59

8700 AB  Bolsward

De naam van de school verwijst naar de identiteit van de school.

It Skûlplak: een veilige plaats voor kinderen ongeacht gezindte, kleur, ras, geaardheid en intelligentie.

Het logo verbeeldt de identiteit.

Ga voor meer informatie naar www.skulplak.nl